Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Handvest voor Vlaanderen is gemiste kans

30/05/2012 15:58 - Persbericht

LDD zal het 'Handvest voor Vlaanderen', opgesteld door de Vlaamse meerderheidspartijen, in zijn huidige vorm niet goedkeuren. LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck is immers van oordeel dat deze embryonale aanzet tot Vlaamse grondwet intrinsiek geen enkele meerwaarde heeft, constitutioneel zelf verkeerde keuzes maakt en allerminst over het noodzakelijke draagvlak beschikt.

Vorige week raakte bekend dat Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA het eens waren geraakt over een 'Handvest voor Vlaanderen', een embryonale aanzet tot Vlaamse grondwet.

Lode Vereeck: "Het 'Handvest voor Vlaanderen' is inhoudelijk een gemiste kans omdat (burger)rechten niet systematisch worden gekoppeld aan (burger)plichten, wat getuigt van politiek populisme om de evidente reden dat rechten nu eenmaal plichten impliceren. Bovendien respecteert het Handvest op geen enkele wijze het constitutioneel principe waarbij in een Handvest geen beleidsopties worden vastgelegd. Zo hoort bijvoorbeeld de keuze voor 'progressieve fiscaliteit' niet thuis in een Handvest. Voor het overige is het Handvest een zielloze samenvatting van Europese en Belgisch-federale regels aangevuld met passages uit het reglement van het Vlaams Parlement, zonder intrinsieke meerwaarde, laat staan dat het Handvest op enigerlei manier vernieuwend of wervend is. Aangezien het Handvest bovendien niet juridisch afdwingbaar is, is het bijgevolg een volstrekt overbodig document dat hoop en al kan worden ingekaderd en boven het bed van de auteurs kan worden opgehangen."

Inzake de Vlaamse constitutioneel toekomst wordt in het Handvest een pertinent foute keuze gemaakt.

Lode Vereeck: "In de preambule van het Handvest is er sprake van een 'niet-tijdsgebonden' document. Toch wordt in artikel 1 Vlaanderen als een deelstaat van het 'federale' België omschreven waardoor de confederale ambitie verlaten wordt. Hoe de confederalistische N-VA en CD&V een 'federale' deelstaat als 'tijdloos' principe kunnen aanvaarden, is volkomen onbegrijpelijk."

Ook de totstandkoming van het 'Handvest voor Vlaanderen' is een gemiste kans.

Lode Vereeck: "Het lag voor de hand dat er over een dergelijke fundamentele tekst een zo breed mogelijk politiek draagvlak zou worden gezocht, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Dat heeft men niet gedaan, waardoor dit handvest enkel 'gedragen' wordt door een toevallige Vlaamse politieke meerderheid. Het was bovendien evident dat er over deze tekst een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak diende te worden gezocht, wat evenmin is gebeurd,  bvb. via de sociale media of een moreel bindend referendum. Het logische gevolg is dat het 'Handvest voor Vlaanderen' onvoldoende draagvlak heeft."

"Minister-president Kris Peeters vergist zich als hij dit document 'tijdloos' noemt, tenzij hij met 'tijdloos' het tijdsbestek bedoelt tussen nu en juni 2014. Dit Handvest is niet meer dan een partijpolitiek compromis tussen de standpunten van de huidige meerderheidspartijen waarbij de N-VA tevreden is dat het 'natie'-begrip in de tekst staat; de tekst de sp.a toelaat 'het stakingsrecht' of 'de fiscale progressiviteit' te claimen en de CD&V onder meer de gegarandeerde consultatie van de drukkingsgroepen kan opeisen. Op die manier hebben de Vlaamse meerderheidspartijen dit Handvest zelf herleid tot een onbelangrijke bijlage bij het Vlaams regeerakkoord. LDD zal de resolutie dan ook niet mee ondertekenen, en het Handvest evenmin goedkeuren", besluit Lode Vereeck.