Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Groenrechts denkt positief over milieu

13/02/2009 16:19 - Opinie - Energie - Leefmilieu - Groenrechts

Derk-Jan Eppink houdt een groenrechts milieupleidooi. Daar hoort kernenergie bij. 'Voor elektrische auto's is veel elektriciteit nodig en de enige energiedrager die dat snel kan realiseren is kernenergie.'

Het groene discours heeft ook partijen als Open VLD aangetast.

Ecologie is een religie zonder God waarbij politici zich laten meeslepen in het discours van de bangmakerij. Maar eigenlijk hoeft niemand bang te zijn en ziet groenrechts de oplossing voor milieuproblemen in innovatie en technologische ontwikkeling.

Kernenergie, die 60 procent van het Belgische stroomaanbod levert, is een onmisbare schakel in onze energieketen. Daarom kiest een partij als Lijst Dedecker voor groenrechts. In tegenstelling tot anderen zoals Open VLD, die voor het milieuthema naar links zijn blijven schuiven en de ideologische buurman werden van Groen!

Niet vreemd dus dat Open VLD dit weekeinde congresseert over klimaatverandering. Dat klinkt als een ontdekking, maar het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat. Groenland heet Groenland omdat het land vroeger groen was.

De centrale vraag in het debat luidt: verandert het klimaat door toedoen van menselijke activiteit of niet? Die stelling kent voor- en tegenstanders. Sommige wetenschappers stellen dat verwarming van de aarde wordt veroorzaakt door activiteit van de zon; niet van de mens. Kortom: we weten het niet.

Een effectief milieubeleid wordt echter belemmerd door een theologisch debat over klimaatverandering waarbij ecologisch fundamentalisme regeert. Wie de stelling dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit niet steunt, wordt afgeschilderd als een ketter, een ongelovige of een klimaatontkenner. De discussie gaat niet over efficiënt beleid, maar over 'goed en kwaad'.

Er is alle reden op te komen voor een schoon milieu. Dat is niet het monopolie van de groenen. Iedereen is voor een schoon leefmilieu en iedereen wil de uitstoot van CO{-2} tegengaan. Maar dat kan ook zonder duiveluitdrijverij. De vraag is: wat is de beste manier?

Andere partijen zoeken de 'mirakeloplossing' bij hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie. Ze willen, zoals Europa nastreeft, 20 procent alternatieve energie in 2020. Maar dan is een wonder nodig. In 2000 stelde Europa voor dat in 2010 al 12 procent van het Europese energieverbruik hernieuwbaar zou zijn. Dat doel wordt niet gehaald. Nu wordt de lat nog hoger gelegd, met nog meer kans dat dit ook niet wordt gehaald. Wind- en zonne-energie zijn nuttig en we moeten van fossiele brandstoffen af. Maar 'hernieuwbaar' kan onmogelijk in alle energiebehoefte van een moderne samenleving voorzien. Er is een energiedrager die constant veel energie kan produceren zonder CO{-2}-emissie: kernenergie.

Maar dat woord is in het afgelopen decennium vervloekt. De paarsgroene coalitie besliste ooit dat België tegen 2015 moest beginnen met de sluiting van de kerncentrales. Dat zou België in korte tijd zonder stroom zetten. De federale regering probeert nu tijd te winnen met 'tussentijdse studies'. Intussen blijft modernisering van de nucleaire sector achter, terwijl Frankrijk in Penly al reactoren van de nieuwe generatie maakt.

Het groene discours heeft ook partijen als Open VLD aangetast. Juist in tijden van economische crisis pleit zij voor verplichte emissiehandel. Bedrijven die de normen van CO{-2}-uitstoot overschrijden moeten elders 'schone lucht' kopen.

Om de reductie van de CO{-2}-uitstoot met 20 procent te verlagen tegen 2020, zal de Belgische industrie 16,5 miljard euro moeten ophoesten. Op Europees vlak zal dat oplopen van 350 tot 400 miljard euro. Dit verhoogt de productiekosten met 30 procent tegen 2020. Het concurrentievermogen van de Europese bedrijven komt derhalve onder een enorme druk te staan.

België moet haar uitstoot tegen 2012 met 7,5 procent verminderen, maar landen als Portugal, Spanje en Ierland mogen meer uitstoten! Dit systeem brengt de Belgische staal-, chemie- en cementindustrie in moeilijkheden want haar concurrentiepositie verzwakt, met als risico dat duizenden banen verdwijnen. Partijen die dit aanhangen worden banenvernietigers, zij het met goede bedoelingen.

Wat zegt groenrechts? Voor ons ligt de oplossing in de technologische ontwikkeling. De Deens milieudeskundige Bjorn Lomborg maakte onlangs duidelijk dat een massieve investering in onderzoek en ontwikkeling van energiebronnen met een lage CO{-2}-uitstoot veel effectiever en goedkoper is dan emissiehandel. Lomborg, ooit een progressieve milieuactivist, wordt door de groene beweging ook al gehekeld als een 'verrader'.

Maar hij heeft gelijk. Bedrijven moeten geld kunnen investeren in 'schone productie', niet in de 'luchthandel'. Emissiehandel onttrekt kapitaal aan bedrijven dat zij kunnen besteden aan onderzoek en ontwikkeling voor schone productie en voor schonere voertuigen zoals hybride en elektrische auto's.

Voor elektrische auto's is veel elektriciteit nodig en de enige energiedrager die dat op korte termijn kan realiseren is atoomenergie. We kunnen een schoner milieu bereiken, juist dankzij technologische ontwikkeling. De burger kan zijn auto houden en zijn vliegvakanties eveneens. Daarom: stop die bangmakerij!

 

Derk Jan Eppink is LDD-boegbeeld bij de Europese verkiezingen.

© 2009 Corelio