Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Gouverneursloon: 9.704 bruto (Het Belang van Limburg, pag. 9, 24/01/2013)

24/01/2013 12:09 - Verschenen

Arrondissementscommissarissen worden medewerkers van gouverneur

BRUSSEL - De vijf gouverneurs, de adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant en de 12 arrondissementscommissarissen kosten samen jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro.

Daarvan kan volgens Lode Vereeck (LDD) minstens de helft bespaard worden door de "achterhaalde" functie van arrondissementscommissaris af te schaffen. Een gouverneur verdient 9.704 euro bruto per maand.

Naar aanleiding van het actuele politieke debat over de benoeming van een gouverneur voor Oost-Vlaanderen, pleit een aantal partijen opnieuw voor het opheffen van de provincies. Niet als bestuurlijk niveau, wel als politiek niveau.

Mocht dat ooit gebeuren, dan zou dat betekenen dat de provincieraden en de bestendige deputaties verdwijnen. De functies van gouverneur en arrondissementscommissaris zouden wel blijven. Zij zijn vertegenwoordigers van zowel de Vlaamse als de federale regering in de provincies. Maar volgens Lode Vereeck hebben we geen arrondissementscommissarissen meer nodig.

Vereeck: "Arrondissementscommissarissen staan de gouverneur bij. Dat was misschien zinvol toen we ons nog verplaatsten per koets. Nu niet meer. Ook hun functies - nakijken van de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, mee toezien op ordehandhaving, melden en verslag uitbrengen van elke buitengewone gebeurtenis bij de gouverneur - zijn volledig achterhaald."

18 functies

Omdat er vijf Vlaamse provincies zijn, zijn er ook vijf gouverneurs.

In Vlaams-Brabant is er ook een adjunct-gouverneur. Voorts zijn er 12 arrondissementscommissarissen: telkens twee in Antwerpen, Limburg (Jo Wiertz tot 31 mei 2022 en Michel Carlier tot 31 mei 2026) en Vlaams-Brabant en telkens drie in Oost- en West-Vlaanderen. In Limburg is er in principe ook een adjunct-arrondissementscommissaris, bevoegd voor Voeren. Hij moet o.a. toezien op het gebruik van de talen. Die functie staat open.

De Vlaamse regering kan ze niet afschaffen, maar is ook niet gehaast om ze in te vullen.

Al deze functies samen kostten de Vlaamse regering vorig jaar zo'n 2,5 miljoen euro aan salarissen: 1,218 miljoen voor de vijf gouverneurs plus de adjunct-gouverneur en 1,326 miljoen voor de 12 arrondissementscommissarissen.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Geert Bourgeois op een reeks vragen van Lode Vereeck.

Wedde gouverneur

Uit de antwoorden blijkt ook dat een gouverneur 116.448 euro per jaar verdient. Per maand komt dat neer op 9.704 euro bruto. Daarnaast krijgt een gouverneur ook nog: 3 Vakantiegeld: 90% van zijn maandwedde. 3 Eindejaarstoelage: 50% van zijn maandwedde. 3 Representatievergoeding: 310 euro netto per maand. 3 Residentievergoeding: 1.994 euro netto per maand. De gouverneurs van Limburg en Oost- Vlaanderen krijgen die niet omdat er in deze provincies een residentie is en de gouverneurs er ook wonen. De andere (adjunct-) gouverneurs krijgen een niet belaste vergoeding om in hun eigen huis te wonen. 3 Uiteraard een dienstwagen.

Het salaris van een arrondissementscommissaris is afhankelijk van zijn anciënniteit. Voor iemand die minder dan 8 jaar in functie is en 15 jaar anciënniteit heeft, is dat 79.664 euro bruto per jaar. Voor een commissaris met meer dan 8 jaar functie en een maximale anciënniteit loopt dat op tot 97.356 euro bruto per jaar.

Ook zij hebben recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage plus een representatievergoeding van 147 euro per maand.

Nieuwe functie

Zoals reeds aangehaald pleit Lode Vereeck voor de afschaffing van de functie van arrondissementscommissaris.

Uit de antwoorden van minister Bourgeois blijkt dat met de pensionering van de meeste commissarissen deze functies ook verdwijnen. Maar er zal altijd minstens één commissaris per provincie blijven, omdat de Vlaamse regering de functie niet kan afschaffen. De federale regering zou dat wel kunnen.

Toch zal dat geen besparing opleveren voor de Vlaamse regering, omdat de arrondissementscommissarissen die met pensioen gaan, zullen vervangen worden door medewerkers voor de gouverneurs.

© 2013 Concentra