Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Gemeenten wentelen kosten afvalwater af op consument (De Standaard, pag. 10, 20/07/2013)

20/07/2013 11:04 - Verschenen

De lokale belastingen op het lozen van huishoudelijk afvalwater zijn in zeven jaar tijd verdrievoudigd. 'Kraantjeswater is een basisrecht, maar Vlaamse gezinnen staan stilaan voor een torenhoge factuur. En de prijs gaat alleen maar blijven stijgen', zegt Lode Vereeck.

Alle Vlaamse gezinnen samen betaalden vorig jaar 465 miljoen euro aan allerhande heffingen op afvalwater. In 2005 ging het nog om een bedrag van 144 miljoen euro. Dat blijkt uit berekeningen van Lode Vereeck (LDD), gebaseerd op officiële cijfers. Het Vlaams parlementslid vreest langzamerhand voor een torenhoge factuur voor de consument.

 

Vrij goedkoop

 

Op het lozen van afvalwater betaalt iedereen heffingen en bijdragen, verrekend in de prijs per kubieke meter. Vanuit het principe: de vervuiler draait op voor de opgelopen milieuschade. Vooral de gemeentelijke saneringsbijdrage, een vergoeding voor de aanleg van riolen en het aankopen van zuiveringsinstallaties, loopt aardig op.

 

In 2005 bedroeg die saneringsbijdrage nog 25 miljoen euro, vorig jaar ontvingen de steden en gemeenten een recordbedrag van 252 miljoen. Die forse stijging komt onder meer door het toegenomen watergebruik. Maar belangrijker nog: het merendeel van de Vlaamse besturen belast de inwoners tegen het hoogst toegestane tarief, terwijl minder ook mag.

 

En de gemeenten in Vlaanderen zijn trouwens helemaal niet verplicht een saneringsbijdrage te vragen.

Vereeck spreekt in dat opzicht van een verkapte en verdoken belastingverhoging. 'Vóór 2005 financierden de gemeenten de sanering van afvalwater uit de pot van de algemene middelen. Sindsdien gebruiken de gemeenten vooral de saneringsbijdrage, maar de andere gemeentebelastingen daalden niet, integendeel. Met andere woorden: de kosten zijn verschoven naar de drinkwaterfactuur en zijn dus rechtstreeks voor de consument, die spijst zo indirect de gemeentekas.'

 

Meer middelen nodig

 

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM), die de kwaliteit van het water controleert, vindt die uitleg kort door de bocht. 'Europees gezien blijkt water in Vlaanderen nog relatief goedkoop', zegt woordvoerder Bart Van Besien. Toch erkent hij dat gemeenten 'meer en meer' neigen naar een maximumbedrag. 'Rioolbeheer is dan ook niet meer zo vrijblijvend als vroeger', legt Van Besien uit. 'Momenteel is er een ondergronds netwerk van 30.000 kilometer buizen. Tegen 2027 moet dat 40.000 kilometer zijn. Het is een expliciete eis van Europa dat het hele netwerk in een goede staat moet verkeren. Om het huidige netwerk uit te bouwen en te beheren, is een extra investering nodig van maar liefst vijftien miljard euro. Maar volgens bepaalde berekeningen dreigt op de kas van de gemeenten een tekort te ontstaan van zes miljard. Kortom: de beheerders hebben meer middelen nodig.'

Naast de saneringsbijdrage betaalt de gebruiker nog andere heffingen. Die waren vorig jaar samen goed voor 465 miljoen euro. Een stijging van 223 procent ten opzichte van 2005. 'En wellicht dreigt de prijs van het drinkwater nog op te lopen', vermoedt Vereeck. Daarom pleit het Vlaams oppositielid om de kosten te 'solidariseren'. Dat wil zeggen: 'dat de gemeenten voor een deel opnieuw een beroep doen op de algemene middelen. Op die manier drukken de gemeenten de prijs van het water'.

 

Enkele weken geleden keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat het statuut van 'beschermde klant' invoert. Net om iedereen toegang tot water te garanderen.

 

© 2013 Corelio