Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Geloof toch minstens proberen te bewijzen (De Standaard, pag. 5, 05/03/2013)

05/03/2013 10:00 - Verschenen

Cijfers die de Vlaamse minister van Innovatie, Ingrid Lieten (SP.A), gaf aan parlementslid Lode Vereeck van LDD, leren dat maar een beperkt aantal bedrijven met het leeuwendeel van de innovatiesteun aan de haal gaat, en dat de werkgelegenheid in die bedrijven eerder daalt dan stijgt.

Zijn dat redenen om de innovatiesteun van de Vlaamse overheid onderuit te halen? Neen, wel redenen om er kritische vragen over te stellen. Subsidies waarover geen kritische vragen gesteld worden, degenereren.

Permanente innovatie en wetenschappelijk onderzoek zijn de enige weg om onze welvaart te behouden. Maar het zou wel leuk zijn als we dat niet alleen moeten geloven, maar als dat ook bewezen zou worden.

Een rechtstreeks verband verwachten tussen innovatiesteun en werkgelegenheid in het innoverende bedrijf, mag men niet doen. Sommige bedrijven die onderzoek doen, zien hun werkgelegenheid inderdaad stijgen, bij andere stijgt die in nevenbedrijven of in spin-offs of in toeleveringsbedrijven; nog andere kunnen door dat onderzoek banen schrappen en voor hen is dat vaak het enige middel om te overleven.

Er zijn al veel gegevens over de kwaliteiten en de effecten van het Vlaams onderzoek; ECOOM levert ze: een door de Vlaamse overheid opgericht onderzoekscentrum dat internationaal al een reputatie heeft opgebouwd.

Maar hét bewijs dat dit allemaal echt banen oplevert, is er nog niet.

ECOOM leert wel dat Vlaanderen behoort bij de EU-landen die meer dan gemiddeld investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar dat het toch nog niet hoort bij de koplopers waarbij het wil horen volgens de VIA-plannen.

De kwaliteit van de Vlaamse research is hoog, bewijzen de cijfers over publicaties en citaties in toptijdschriften. Stilaan leidt dat ook tot hogere aantallen octrooien, maar de ''vermarkting van de onderzoeksresultaten' laat nog altijd te wensen over.

Grote systematische researchinspanningen zijn maar te bespeuren in een beperkt aantal bedrijven, vaak multinationals. Dat moet men hén echter niet verwijten, maar de andere bedrijven. De Vlaamse overheid moet de kmo's nog meer dan nu aansporen tot systematische innovatie. Ze moet ook prioriteit geven aan onderzoek dat op lange termijn betere banenverwachtingen oplevert.

Maar ze moet ook haar budget daarvoor optrekken. Ze beloofde 3 procent van het bbp te spenderen aan research tegen 2010, later werd het 'tegen 2014' en nog later werd het 2020. Maar ook dat laatste gaat ze niet halen, als ze niet een stevige tand bijsteekt.

© 2013 Corelio