Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Geld voor Ethias is Russische roulette' (De Morgen, 17 januari 2012)

17/01/2012 09:00 - Verschenen

De investering van verschillende overheden in Ethias is niet gesteund op financiële redenen, benadrukt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck. Hij baseert zich daarvoor onder meer op een advies dat financieel adviseur Petercam maakte voor de Vlaamse regering.

Verzekeraar Ethias NV kreeg tijdens de bankencrisis van 2008 1,5 miljard euro overheidssteun, 500 miljoen daarvan kwam uit Vlaanderen. De Europese Commissie gaf groen licht voor die steun op voorwaarde dat de Dexia-aandelen in handen van Ethias NV zouden worden doorverkocht. De waardevermindering van die aandelen lag aan de basis van de problemen. Ethias NV verkocht de aandelen aan Ethias Finance. Om de transfer te financieren besliste die laatste vennootschap via een obligatielening 280 miljoen euro op te halen. Meteen werd eraan toegevoegd dat er geen steun zou worden gevraagd aan de overheden. De onderneming schermde met interesse uit binnen- en buitenland voor de obligaties op zeven jaar en een rente van 7,5 procent. Uiteindelijk moest de federale overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij met 100 miljoen euro over de brug komen. De Waalse regering kocht rechtstreeks en via een aantal investeringsvehikels voor 51,5 miljoen euro Ethias-obligaties. Voor de Vlaamse overheid sprong de Participatiemaatschappij Vlaanderen - die voor 100 procent in overheidshanden is - met enkele tientallen miljoenen in de bres. Naar verluidt gaat het om 40 miljoen euro.

Terugbetaling in gedrang

Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) omschrijft die steun als een echte Russische roulette. "Er is een businessplan opgesteld voor Ethias Finance. Het moet aantonen dat de obligaties kunnen worden terugbetaald dankzij de dividenden die de verzekeraar Ethias NV doorstort. In 2013 gaat het om 153 miljoen euro. Twee jaar later is dat al 200 miljoen euro. Bij de minste tegenslag voor de verzekeraar dreigt de terugbetaling van de obligatie echter in het gedrang te komen." Petercam, de financieel adviseur van de Vlaamse regering in dit dossier, liet weten dat Ethias Finance zijn verplichtingen zal kunnen nakomen. Er is echter een serieuze 'maar'. Volgens de adviseur is de voorwaarde wel dat de schuldencrisis niet verergert en de Europese landen niet verder in de problemen komen. "Dit is een volstrekt absurde en onverantwoorde hypothese", vindt Vereeck. "Petercam maakt abstractie van het grootste risico dat vandaag boven de financiële markten hangt. De rating van een aantal eurolanden werd vorige week nog verlaagd. Het feit dat privé-investeerders onvoldoende wilden investeren, is het beste bewijs dat de markten wel rekening houden met een verergering van de eurocrisis." Ethias is volgens de analyse van Petercam voor 2 miljard euro blootgesteld aan PIIGS-papier. Dat is schuldpapier van landen als Griekenland, Ierland en Italië. Het LDD-parlementslid merkt op dat de hele constructie werd uitgewerkt omdat het zomaar op de markt gooien van de Dexia-aandelen een nefaste impact zou hebben gehad op de beurskoers en stabiliteit van Dexia.

'Er was een alternatief'

 "Dat argument geldt echter niet meer. Dexia Bank België is uit de beursgenoteerde Dexiaholding gelicht en dus heeft de evolutie van die beurskoers geen gevolgen meer voor de stabiliteit van de bank. Er was dus een alternatief voor de huidige constructie." "Dexia mocht en kon niet vallen omdat het een systemische bank was. Ethias is dat niet." Vereeck vraagt zich af waarom de verzekeraar de waardevermindering van Dexia niet gewoon heeft doorgeslikt. "Het is twijfelachtig dat Ethias zo'n waardevermindering zonder problemen had kunnen opvangen. Maar als bijkomende middelen nodig waren, konden toch nog andere activa verkocht worden." Heel deze constructie dreigt het verlies voor de belastingbetaler verder te doen oplopen. "Dat de Vlaamse inbreng niet rechtstreeks gebeurt uit de begroting maar via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verandert daar niets aan. Als PMV bijkomende middelen nodig heeft, zal het Vlaams Gewest moeten bijspringen." Nog erger vindt Vereeck dat het bijkomende geld geen impact heeft op de oorspronkelijke investering door Vlaanderen in Ethias (500 miljoen euro). "De recuperatie van de 500 miljoen euro is hiermee zeker niet gegarandeerd." "Het is gemakkelijk en populistisch om te zeggen dat na de hulp voor de christelijke zuil via een waarborg voor Arco ook de socialistische zuil iets moest krijgen door Ethias nog eens bij te springen. Alleen stel ik vast dat de huidige constructie niet te verantwoorden is op basis van een financiële analyse. Dat de overheid toch besloten heeft voor deze operatie te kiezen, ondanks het bestaan van een alternatief, doet echter vermoeden dat bepaalde politieke belangen de bovenhand hebben gehaald."

© 2012 De Persgroep Publishing