Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Geen structurele samenwerking met VB

04/03/2012 13:28 - Persbericht

De deelname van de lokale LDD-afdeling Merelbeke aan een verruimingslijst van Vlaams Belang gebeurde zonder goedkeuring van het nationale LDD-partijbestuur. Hoewel de zaak ten gronde zal worden besproken in het LDD-partijbestuur van 13 maart, is van LDD-deelname aan een VB-verruimingslijst geen sprake omwille van de door het nationale partijbestuur eerder goedgekeurde principes inzake gemeentelijke lijst- en kartelvorming.

De deelname van de voorzitter van de lokale LDD-afdeling Merelbeke (Oost-Vlaanderen) aan een verruimingslijst van Vlaams Belang gebeurde zonder de vereiste goedkeuring van het nationale en provinciale LDD-partijbestuur.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: "Hoewel de zaak ten gronde zal worden besproken op het nationale partijbestuur van 13 maart, is de beslissing van de lokale LDD-afdeling in Merelbeke niet conform de eerdere beslissingen van het nationale partijbestuur inzake gemeentelijke lijst- en kartelvorming. Aan de voorzitter van de LDD-afdeling Merelbeke is dan ook gevraagd om andere mogelijkheden te bekijken. Sowieso kan er van deelname van LDD aan een VB-verruimingslijst geen sprake zijn."

LDD is een constructieve oppositiepartij die eigen innovatieve oplossingen voorstelt voor de problemen van onze samenleving (bvb. de vlaktaks), maar ook andere partijen het licht in de ogen gunt.

Lode Vereeck, LDD-fractievoorzitter: "Alle goede voorstellen kunnen op onze steun rekenen, ook die van andere partijen. Voor LDD telt enkel de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregel, niet de auteur. Als het VB bepaalde goede voorstellen doet, dan kunnen die op onze goedkeuring rekenen. LDD houdt wat dat betreft dan ook geen rekening met het cordon sanitaire. Maar LDD kan haar constructieve politieke rol enkel spelen omdat ze zelf niet in het cordon zit. Daarom en mede door de ideologische verschillen tussen het libertaire LDD en het nationalistische VB is een structurele samenwerking uitgesloten. In die optiek staat de beslissing van de lokale LDD-afdeling in Merelbeke haaks op de strategische keuzes van het nationale partijbestuur."