Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Geen bescherming voor oude bottelarij (Het Laatste Nieuws, 17/11/2011)

17/11/2011 10:34 - Verschenen

De oude bottelarij in de Tiensestraat in Leuven dreigt dan toch helemaal verloren te gaan. Dat concludeert Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD) na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA).

De vraag van Reekmans kwam er nadat buurtbewoners en het Leuvens Historisch Genootschap al een hele tijd protesteerden tegen de afbraak van de historische gebouwen en de komst van een nieuw studentencomplex. Na een eerste bouwaanvraag van de nv Globiss oordeelde de stad negatief, maar inmiddels diende Globiss een nieuwe, aangepaste aanvraag in.

Uit de 18de eeuw

En hoewel de stad Leuven voorlopig nog geen uitspraak deed over een bouwvergunning, toch vrezen de betrokken partijen dat ze de slag deze keer zullen verliezen. Daarom probeerden ze in allerijl om de bottelarij te laten beschermen, maar ook dat lijkt nu niet te lukken. "Ik vroeg zopas aan minister Bourgeois hoe hij de bottelarij evalueert en of er intentie is tot het beschermen van (delen van) de site. Maar Bourgeois antwoordde 'dat de oude site van de bottelarij door zijn administratie niet als beschermenswaardig beschouwd wordt en dat ze evenmin opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dit omwille van onvoldoende architectuurhistorische waarde en de aantasting van de industrieelarcheologische waarde door onder meer de verwijdering van de machines'. Ik vind dat vreemd, want de oudste delen van de bottelarij dateren al van de 18de eeuw."

Nog geen beslissing

Reekmans vindt ook dat het stadsbestuur van Leuven haar rol moet opnemen. "Het stadsbestuur reageerde veel te laat, en liet destijds na het nodige te doen", zegt Reekmans. Schepen van Ruimtelijke Ordening Herwig Beckers (CD&V) zegt dat er voorlopig nog geen beslissing is gevallen, maar dat hij het antwoord van Bourgeois ter harte zal nemen.