Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Geef voorrang aan kwaliteitsonderwijs

08/02/2011 16:13 - Persbericht

Deze ochtend slaakten zowel Mieke Van Hecke (directeur-generaal van het Katholiek onderwijs) als Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs) alarmkreten over de toenemende mate van segregatie binnen het Vlaamse onderwijs. Het Gelijke Onderwijskansen - beleid, waarbij scholen in de centrumsteden meer geld ontvangen dan de scholen in de kleine steden en plattelandsgemeenten heeft dus jammerlijk gefaald. Na 10 jaar GOK-beleid is de kloof tussen autochtonen en allochtonen zelfs groter geworden.

Boudewijn Bouckaert, Vlaams volksvertegenwoordiger en tevens voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke kansen: "Reeds verschillende malen heb ik aangeklaagd dat het GOK-beleid niet functioneert. Integendeel zelfs, dit beleid creëert een polarisatie van de financieel welbedeelde scholen in de grote steden en de scholen in de kleinere gemeenten. Voeg daarbij nog de idiote regel van de maximumfactuur en je kan niet anders dan de conclusie trekken dat deze scholen in hun werking gekortwiekt worden."

Volgens Boudewijn Bouckaert zijn deze gevolgen voor 100% te wijten aan het blinde geloof van de linkse partijen in manipulatie van bovenaf. "Mieke Van Hecke heeft absoluut gelijk wanneer zij stelt dat men een sociale mix niet kan bereiken door enkel maar geld naar sommige scholen door te sluizen. Hopelijk zal haar voortschrijdend inzicht tot een radicale verandering van het gevoerde beleid door de Vlaamse regeringspartijen leiden."

LDD heeft steeds gepleit om in het beleid een absolute voorrang te geven aan kwaliteitsonderwijs en zich niet blind te staren op de sociale mix. Allochtone studenten komen beter terecht in een 'zwarte' school met kwaliteit dan in een artificieel gemixte school zonder kwaliteit. In Nederland is deze boodschap nu doorgedrongen en heeft men de sociale mix als beleidsprioriteit opgegeven. Vlaanderen moet hier een voorbeeld aan nemen. Vlaanderen moet de linkse maar onwerkbare dogma's achter zich laten en het debat over het inschrijvingsbeleid durven voeren. 

Reacties op "Geef voorrang aan kwaliteitsonderwijs"

Raf Feys (Onderwijskrant & O-ZON)
09/02/2011 11:39
Effectief onderwijs achterstandsleerlingen!
In Nederland, Vlaanderen .... stellen we vast dat we de samenstelling van een school niet echt kunnen beïnvloeden en dat beleidsmaatregelen vaak een omgekeerd effect opleveren. We moeten ook rekening houden met de evolutie. In bijvoorbeeld Antwerpen Stad zijn nu al 50 % van de leerlingen van buitenlandse afkomst en dat zal nog toenemen – het aantal zwarte scholen zal dus ook nog toenemen. De thematiek van de al dan niet gemengde school is uiterst ingewikkeld en ook heel sterk afhankelijk van locale situaties. Er zijn hier en daar echt effectieve zwarte (en gemengde) scholen; dit zijn scholen die hun didactische aanpak sterk hebben aaangepast aan de specifieke leerlingenpopulatie (zie verderop), het zijn ook scholen die vaak leerlingen recruteren uit eenzelfde etnische groep. Er zijn studies (b.v. Dronkers) die aantonen dat allochtone en autochtone leerlingen zwakker presteren in gemengde scholen met leerlingen afkomstig uit verscheidene etnische groepen ... Zelfs de partijvoorzitster van de Nederlandse Groene Partij (Halsema, Groen Links) - die in haar programma heel sterk het multiculturalisme popageert - besloot om haar kinderen niet langer naar de multiculturele wijkschool te sturen.
In het tijdschrift 'Onderwijskrant' publiceren we al 20 jaar bijdragen over effectieve en niet-effectieve aanpakken van de problemen van migrantenleerlingen. We zitten allang op het verkeerde spoor. Volgens GOK-ideologen als prof. Nicaise, het Steunpunt-GOK ... kampten die leerlingen zelfs niet met taal- en culturele problemen; hun problemen waren enkel het gevolg van de sociale discriminatie van kansarme leerlingen. Het politiek correcte denken van veel onderwijs-sociologen, - linguïsten en van een aantal beleidsmensen remde de voorbije kwart eeuw een effectieve aanpak in sterke mate af. Ook de onderwijsministers botsten de voorbije jaren op de genadeloze kritiek vanwege de vele (universitaire) (taal)achterstandsnegationisten. Eind augustus 2009 had Mieke van Hecke al de moed om aan de alambel te trekken. Ze pleitte terecht voor een krachtiger aanpak van de (taal)achterstanden in het basisonderwijs; dat was volgens haar veel belangrijker dan de zoveelste structuurhervorming van het secundair onderwijs.
In Onderwijskrant 143 (www.onderwijskrant.be) beschrijven we uitvoerig het falen van het achterstandsbeleid en de alternatieven. We bleven de voorbije 20 jaar tevergeefs pleiten voor doorgedreven NT2-onderwijs (zoals in Finland), en voor een aangepaste didactische aanpak en een aangepast leerplan. Effectieve (zwarte) scholen werken o.a. 'schoolser': meer leerkrachtgestuurd , voorrang voor basisvaardigheden, meer orde en structuur, enz. In ons themanummer 'Problemen migrantenleerlingen: aanpakken i.p.v. doordrammen' besteden we 50 pagina's aan deze thematiek (zie Onderwijskrant 143, internet).

Etienne VINCENT
08/02/2011 17:05
Noch Van Hecke, op haar gebied, noch Schauvliege op het hare, zoals de laatste decennia de meeste van die tsjeven hebben geen voeling met de realliteit en hebben veel te weinig dossierkennuis Liever een De Grauwe op Economie - en ik kom zeker niet met hem over de baan maar hij heeft tenminste kennis - dan een onnozel wijveke van in oorsprong "katholieke of is het chritselijke oorsprong - nietwaar Freya, zus van Piet, dochter van.... als het maar Piryns's zijn!" en toch deugen die overgespoelde Mechelaars in Gent ( Karel Verleyen+)niet zoals de overgespoelde Gentenaar in Brugge - jean-Marie-Berkvens, pseudo kleinkunstenaar in de jaren !'!- ook niet deugen

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*