Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Geef de zelfstandige kinderopvangsector alle kansen die ze verdient!

10/11/2010 16:09 - Persbericht

Met het stopzetten van het IKG-systeem voor nieuwe plaatsen en startende opvanginitiatieven in de kinderopvang draait Vlaams minister Vandeurzen de klok helemaal terug. Om effectief werk te maken van een voldoende aanbod van betaalbare en kwalitatieve kinderopvang en om de financiële discriminatie tussen de gesubsidieerde en de zelfstandige sector weg te werken, vraagt LDD om de aanbodsubsidiëring te vervangen door een systeem van kinderopvangcheques.

Minister Vandeurzen stelde tijdens het actualiteitsdebat van deze middag in het Vlaams Parlement dat hij de scheeftrekking tussen de gesubsidieerde en zelfstandige sector wil wegwerken via het nieuwe kaderdecreet kinderopvang.

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "De zelfstandige initiatieven worden al jaren stiefmoederlijk behandeld, terwijl het door Kind & Gezin erkende aanbod overmatig wordt gesubsidieerd. Dat de minister dit verschil in financiering wil wegwerken, stemt mij tevreden. In plaats van het aanbod te subsidiëren, pleit LDD voor een beleid van vraagsturing waarbij de ouders rechtstreeks ondersteund worden. We kiezen dan ook voor een systeem van kinderopvangcheques met gelijke regels voor alle initiatieven. Hierdoor wordt de zelfstandige sector voor alle ouders aantrekkelijker en komt er een einde aan de bestaande concurrentievervalsing van de gesubsidieerde sector."

Tijdens het actualiteitsdebat werd minister Vandeurzen stevig op de rooster gelegd over de plotse stopzetting van het IKG-systeem.

Ivan Sabbe: "Het IKG-systeem was een eerste opstap naar een versterking van de zelfstandige kinderopvangsector, maar door de plotse stopzetting worden ouders van jonge kinderen in de steek gelaten en wordt een bestaansonzekerheid gecreëerd voor talrijke zelfstandige opvanginitiatieven. Het kan niet dat werkende Vlamingen en zelfstandigen de dupe worden van het mismanagement op het vlak van het kinderopvangbeleid."

Reacties op "Geef de zelfstandige kinderopvangsector alle kansen die ze verdient!"

Etienne Vincent
11/11/2010 15:29
IKG was slechts een tsevenstreek die lang genoeg kon duren zolang zij deel uitgemaakt hebben van de "macht", cfr alle initiatieven van den dikken van Vilvoorde.
Zolang er geen structuur, zoals in ons programma van A tot Z, ingebouwd wordt -hoewel 40% van onze ideeën reeds zijn overgenomen door de "traditionele partijen- en zolang er geen persoon opstaat zowel Vlaams als Federaal die alle dossiers onder zijn velugels neemt met bekwaam personeel zijn wij, LDD, jij en ik, verplicht om het hoofd te buigen en te roepen maar effectief te zwijgen.
Enkel in Europa hebben wij een stem, 'één die gewicht heeft en die overal bij die 470.000.000 een gedachtengoed kan overbrengen of laten overbrengen dat positief is : een Europa van Verenigde Staten maar zeker geen Verenigde Staten van Europa.
Probeer dat maar aan de basis en zeker aan alle mandatrissen uit te leggen en enkel op die manier lukken wijj!

Etienne, fervent LDD'er, Europeaan in het zuiverste van mijn bloed samen met Derk Jan Eppink maar historisch - ik ben ouder dan 50 - Orangist tot in de kist!

Altijd bereid!

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*