Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Gebruik geld jobkorting voor innovatie

19/11/2010 17:01 - Persbericht - Begroting - Besparingen

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist om de jobkorting volledig af te schaffen om er het gat van 94 miljoen euro in de Vlaamse begroting van 2011 grotendeels mee te dichten. LDD is altijd een koele minnaar geweest van de jobkorting, maar het is voor de partij onaanvaardbaar dat het geld niet aangewend wordt voor toekomstgerichte investeringen, zoals in O&O.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "Enkel een structurele verlaging van de personenbelasting kan onze loonhandicap met de buurlanden wegwerken. In die zin was de jobkorting voor LDD altijd een second-best oplossing, maar het versterkte in elk geval wel de koopkracht van de werkende Vlaming. Het grootste deel van de jobkorting verdween reeds bij de opmaak van de begroting van 2010 (635 miljoen euro). Er werd toen enkel een deel behouden voor de laagste inkomens om de werkloosheidsval wat kleiner te maken, maar ook dat deel verdwijnt nu dus." 

LDD heeft er alle begrip voor dat, in tijden van krimpende begroting, budgettaire keuzes gemaakt moeten worden, maar wel op voorwaarde dat deze budgettaire keuzes toekomstgericht zijn. Helaas wringt net daar het schoentje.

Lode Vereeck: "De jobkorting bedroeg nu voor de laagste inkomens nog slechts maximum 125 euro per jaar. De impact op het wegwerken van de werkloosheidsval was dus bijna verwaarloosbaar. In die zin zou het verdwijnen van de jobkorting aanvaardbaar zijn, op voorwaarde dat dit zou gebeuren ten voordele van bijvoorbeeld toekomstgerichte investeringen in O&O. Dit zou getuigen van een beleid met visie. In werkelijkheid krijgen we net besparingen op het O&O-budget, met alle rampzalige gevolgen voor de innovatiekracht van de Vlaamse economie." 

Voor LDD is dit nogmaals een bewijs van het feit dat de Vlaamse regering in 2009 en 2010 onvoldoende structureel bespaard heeft. 

Lode Vereeck: "De inkomsten voor Vlaanderen stijgen in 2011 met 1.5 miljard euro ten opzichte van de laatste begrotingscontrole. Toch biedt dit geen ruimte om schuld af te bouwen of om een antwoord te bieden op de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat inzake O&O, infrastructuur, onderwijs, enzovoort. Er is blijkbaar nergens nog geld voor. Minister van Begroting Muyters zit er bij en kijkt er naar."

Reacties op "Gebruik geld jobkorting voor innovatie"

Etienne VINCENT
20/11/2010 09:55
Of het nu het departement van Muyters, Lieten, Van den Bossche of de ganse Vlaamse Regering betreft, nogmaals een bewijs dat een ruk naar links en ondoordachte " besparingen" enkel dienen om "hun" budget in evenwicht trachten te houden. Vlamingen interesseren hen niet.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*