Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

'Fortis-regeling is onwettig'

12/10/2008 14:45 - Interview

Lijst Dedecker neemt met stijgende verbazing nota van de beslissingen die de regering Leterme treft inzake de gedupeerde Fortis aandeelhouders.

Jean Marie Dedecker: "De regering heeft vandaag beslist dat sommige aandeelhouders misschien een vergoeding krijgen. Beleggers die aandelen kochten op 2 juli van dit jaar vallen wel uit de boot. Ook aandeelhouders die meer dan 5000 aandelen bezitten, worden gediscrimineerd ten op zichte van de kleine aandeelhouders. Deze dubbele discriminatie maakt dat deze regeling gewoon onwettig."

Een bijkomende discriminatie is dat de regeling stelt dat de aanvrager een natuurlijk persoon moet zijn.

Dedecker: "Wat met de vele vennootschappen - BVBA's en andere - die een beperkt aantal aandelen bezitten in Fortis?"

Bovendien kan je je de vraag stellen indien er wel iets in het nieuw op te richten fonds zal zitten op 1 juli 2014.

Dedecker: "Het is hoegenaamd niet zeker dat er op dat ogenblik een "positieve term" zal zijn. Wat gebeurt er dan? Dat is de belofte van 10 vogels in de lucht."

Lijst Dedecker pleit er voor de hele Fortis operatie terug te draaien.

Dedecker:"Ook in deze 'regeling' toont Leterme aan dat hij er niets van begrepen heeft. Hij blijft improviseren op de kap van de bestaande Fortis aandeelhouders. Deze worden met een onwettig kluitje in het riet gestuurd".