Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Ford wil 42,9 miljoen niet terugbetalen (Het Belang van Limburg, pag. 5, 18/09/2013)

18/09/2013 14:54 - Verschenen

BRUSSEL - Ford is niet van plan om de 42,9 miljoen euro die het in de periode 2002-2012 aan investerings- en opleidingssteun kreeg, terug te betalen. Dat heeft het bedrijf aan minister-president Kris Peeters laten weten. Het nieuws dateert al van 10 juni, maar raakte nu pas bekend via het antwoord van minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Lode Vereeck (LDD).

Meteen na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk besliste Kris Peeters al om de 57,9 miljoen euro aan steun die de Vlaamse regering aan Ford had toegezegd voor de vernieuwing van de modellen Mondeo, S-Max en Galaxy niet uit te betalen. Dat geld steekt de Vlaamse regering nu in de realisatie van het SALK-uitvoeringsplan.In januari liet de minister-president in een interview met deze krant weten dat hij ook de 42,9 miljoen euro investerings- en opleidingssteun die Ford Genk in de periode 2002-2012 kreeg, terug zou eisen omdat Ford zijn engagementen niet nakomt. Volgens de juridische dienst van de Vlaamse regering had Kris Peeters wel degelijk een been om op te staan. Ook dat geld zou moeten dienen voor het SALK-uitvoeringsplan. Op 9 april stuurde Kris Peeters een aangetekende brief naar Ford Genk om die 42,9 miljoen euro terug te eisen. Op 10 juni volgde een brief van Ford Genk aan Kris Peeters. Daarin laat het bedrijf weten dat volgens haar juridische dienst er geen enkele reden is waarom het de 42,9 miljoen euro aan steun zou moeten terugbetalen. Het voornaamste argument van Ford Genk is dat het de aan de steun gekoppelde tewerkstellingsvoorwaarden heeft nageleefd. Ford Genk herhaalt ook dat het al zijn verplichtingen zal nakomen en zegt vragende partij te blijven om te komen tot een redelijk allesomvattend akkoord. Dat laatste slaat onder meer op de verkoop dan wel het afstaan van de terreinen en gebouwen. Zoals geweten eiste ook de stad Genk 60,9 miljoen euro van Ford Genk wegens gederfde inkomsten (roerende voorheffing, belasting op drijfkracht, opcentiemen op de personenbelasting) nu het bedrijf sluit. Ook die vraag wees Ford van de hand. Eric DONCKIER

© 2013 Concentra