Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Ford Genk goed voor kwart Vlaamse subsidies (Het Belang van Limburg, p. 6, 09/07/2012)

09/07/2012 09:51 - Verschenen

208 miljoen euro subsidies voor autosector in 13 jaar

BRUSSEL - In de periode 1999-2011 keerde de Vlaamse Regering voor 208,3 miljoen euro subsidies uit aan de Vlaamse automobielindustrie. Ford Genk was goed voor een kwart van die subsidies. De Vlaamse regering doet dat om de automobielindustrie in Vlaanderen te houden. "Met een lagere vennootschapsbelasting en lagere loonlasten was dat niet nodig", zegt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (foto).

De auto-industrie kost de Vlaamse regering handenvol geld. Dat blijkt uit de antwoorden van de ministers Kris Peeters (economie) en Ingrid Lieten (innovatie) op een reeks schriftelijke vragen van Lode Vereeck (LDD). Dit zijn de cijfers: n In de periode 1999-2011 keerde de Vlaamse regering voor 208,3 miljoen euro subsidies uit aan de Vlaamse automobielindustrie.
- Hiervan kwam 115,1 miljoen euro van het Agentschap Ondernemen voor strategische opleidings- en investeringssteun en 68,6 miljoen euro van het IWT voor O&O-projecten. Flanders Drive, de competentiepool voor de automobielindustrie, kreeg 24,6 miljoen euro.
- Voorts is het zo dat de Vlaamse Regering via het Vlaamse Economisch Overheidsinstrumentarium in de periode 2009-2011 voor 26,3 miljoen euro investeerde in het aandelenkapitaal van de Vlaamse automobielindustrie en anderzijds voor 206,2 miljoen euro waarborgen toekende. Maar dit zijn géén subsidies.

Groot en klein

- Van de 208,3 miljoen euro subsidies ging 100,5 miljoen euro naar de grote automobielproducenten. n De kleine producenten en de toeleveranciers kregen van hun kant 83,2 miljoen euro. Bij de kleinere producenten zitten o.a. Toyota Motor Europe en DAF Trucks Vlaanderen.
- De verhouding in subsidies tussen grote en kleine producenten is 55% versus 45%. Maar wanneer men kijkt van waar die subsidies komen, dan zijn er grote verschillen. De grote bedrijven krijgen vooral opleidings- en investeringssteun van het Agentschap Ondernemen (91,8 miljoen euro versus 23,3 miljoen euro, 80%-20%). De kleinere ondernemingen en de toeleveranciers krijgen dan weer vooral O&O-steun van het IWT (59,9 miljoen euro versus 8,7 miljoen euro, 87%-13%). n De subsidies die Flanders Drive krijgt, zijn niet toewijsbaar aan een specifieke onderneming.

Ford Genk

- Van alle subsidies die rechtstreeks naar de producenten gingen, kreeg Ford Genk niet minder dan 54,2 miljoen euro, of meer dan een kwart van alle subsidies. n Na Ford Genk volgde GM Belgium (dat eind 2010 de deuren sloot) met 22,8 miljoen euro. Volvo Cars én Trucks kreeg 20,3 miljoen euro. Voorts was er 2,8 miljoen euro voor Van Hool en 0,47 miljoen euro voor VDL Jonckheere.
- Van de 54,2 miljoen euro die Ford Genk kreeg, kwam 52,9 miljoen euro van het Agentschap Ondernemen als investerings- en opleidingssteun en 1,3 miljoen euro van het IWT voor O&O-projecten. n Alle cijfers slaan op de periode 1999- 2011. Maar ook in 2012 kreeg Ford Genk 28 miljoen euro strategische opleidingsen investeringssteun in het kader van het Toekomstcontract tussen de Vlaamse regering en Ford.

Pijnstiller

Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) is principieel gekant tegen subsidies.

Enkel subsidies voor onderzoek en ontwikkeling zijn volgens hem aanvaardbaar.

Maar Vereeck begrijpt wel waarom de Vlaamse Regering al die subsidies geeft, ze zijn een compensatie voor onze hoge vennootschapsbelasting en loonkosten. Zonder die subsidies zou het nog moeilijker zijn om de automobielsector te overtuigen om in Vlaanderen te blijven investeren. Kortom, subsidies zijn een vorm van pijnstiller. Vereeck zou liever hebben dat ons land in plaats hiervan de vennootschapsbelasting en de loonkosten zou verlagen. Bovendien hebben subsidies iets onrechtvaardigs.

Men krijgt ze slechts op basis van een onderbouwd dossier. Alleen grote bedrijven kunnen dat aan, KMO's hebben daar de mensen en de kennis niet voor.

Dat is de verklaring waarom 80% van de investerings- en opleidingssubsidies naar grote ondernemingen gaat. Het zijn ook de grote ondernemingen die het meest profiteren van de notionele intrestaftrek, nog een pijnstiller.

Maar de Vlaamse Regering zal nog jaren subsidies moeten geven, vreest Lode Vereeck.

De vennootschapsbelasting wordt niet geregionaliseerd in het kader van de zesde staatshervorming en de federale regering heeft geen plannen om ze te verlagen.

Erik DONCKIER

© 2012 Concentra