Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Financiering Vlaamse projecten loopt spaak (De Standaard-on line, 05/01/2013)

09/01/2013 15:41 - Verschenen

In Beveren-Waas komt één van de vier nieuwe gevangenissen die via publiek-private samenwerking tot stand zullen komen.

BRUSSEL - Vlaanderen krijgt het steeds moeilijker om zijn infrastructuur- en bouwprojecten gefinancierd te krijgen. Dat is het gevolg van strengere regels voor de banken.

De Vlaamse minister van Financiën, Philippe Muyters (N-VA), bevestigt de problemen in een antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Als Muyters aanbestedingen uitschrijft voor leningen, komen er steeds minder offertes. 'Vanaf eind 2011 is er vaak slechts één, soms zelfs geen aanbieder', schrijft de minister in zijn antwoord. Het gemiddeld aantal offertes is teruggelopen van 3,1 in 2010 naar 1,4 in 2012.

De problemen hebben geen betrekking op de begroting, maar alleen op langetermijnfinanciering voor bijvoorbeeld pps-projecten (publiek-private samenwerking), en voor de financiering van projecten voor instellingen als het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Vipa), het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De teruggelopen belangstelling van de banken leidt ertoe dat lenen relatief gezien duurder wordt. De gemiddelde gegunde marge bovenop de referentierente is opgelopen van 57 basispunten in 2010 naar 177 basispunten in 2012. Omdat de referentierente in die periode wel gezakt is, blijft de globale financieringskost binnen de perken, stipt Muyters aan.

Om het probleem aan te pakken, probeert de Vlaamse overheid de leningen in kleinere pakketjes aan te bieden aan de banken. Ook wordt geprobeerd om niet-bancaire geldschieters warm te maken voor de leningen. Dat lukt: vooral de verzekeringssector is bereid om in het gat te springen dat de banken laten vallen.

Kortere looptijden

Verder maakt de overheid de looptijd voor leningen korter, om de financiering aantrekkelijker te maken voor de banken. Dit speelt vooral bij de financiering van pps-projecten. Vroeger werden er leningen afgesloten waarvan de looptijd gelijk was aan de economische looptijd van het te financieren project. 'Maar dat is vandaag bijna onmogelijk geworden', schrijft Muyters. 'Uit noodzaak wordt er geleend voor kortere termijnen. Dat betekent dat er extra risico's bij de overheid kunnen komen te liggen'.

Dat de banken zo terughoudend zijn geworden, heeft te maken met de Basel III-richtlijnen. Dat zijn regels die de banken beter bestand moeten maken tegen financiële tegenslag, zoals die zich tijdens de kredietcrisis voordeed. Basel III verplicht de banken om hun balans meer solide te maken. Dat betekent onder meer dat er per toegekend krediet meer kapitaal voorhanden moet zijn. Daardoor zijn de banken minder scheutig met kredieten geworden.

'Nu de financiering dreigt vast te lopen, moet er fundamenteel worden nagedacht over hoe de Vlaamse overheid grote projecten wil financieren', zegt Vereeck. Muyters erkent dat en heeft een studie besteld bij adviesbureau Ronald Berger. Daarin 'wordt op zoek gegaan naar alternatieven voor de traditionele vormen van financiering'.