Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Fel debat over virtuele begroting (De Tijd, 21/12/2011)

21/12/2011 09:45 - Verschenen

'De Vlaamse regering zal haar begroting moeten aanpassen door de slechte groeiprognoses en plant daartoe een vervroegde begrotingscontrole in februari.' Dat herhaalden Vlaams minster van Financiën Philippe Muyters (N-VA) en Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gisteren tot vervelens toe in het Vlaams Parlement.

"Bij die controle zal minister-president Kris Peeters (CD&V) 400 tot 500 miljoen euro moeten besparen", voorspelt Van Rompuy. "Als we het evenwicht eind 2012 willen behouden, zullen we het regeerakkoord in vraag moeten stellen. "Er zullen taboes sneuvelen. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt, maar we kunnen niet anders."

LDD hekelt dat de huidige begrotingsdiscussie totaal virtueel is en dat deze begroting op drijfzand gebouwd is. "De regering had al in de herfst moeten bijsturen", zegt fractievoorzitter Lode Vereeck. "Nu is er geen enkele verbinding tussen deze begroting en de realiteit. Welke zin heeft het dan nog om over nieuwe maatregelen te discussiëren in het parlement? Bovendien zitten er ook veel te veel onzekere factoren in deze begroting."

Van Rompuy wil niet gezegd hebben dat er zal gesnoeid worden in de nieuwe initiatieven die de Vlaamse regering volgend jaar neemt. Die nieuwe maatregelen zijn goed voor 230 miljoen euro. "Maar deze besparing zal wel maatschappelijke keuzes vergen." De CD&V'er heeft zelf problemen met de hoge subsidies van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn.

+ pag. 7 in De Morgen over hetzelfde onderwerp:

'We zijn niet beste leerling van de klas'

Eric Van Rompuy (meerderheid) zoekt samen met Lode Vereeck (oppositie) fouten in Vlaamse begroting

Eric Van Rompuy, begrotingsexpert van CD&V, maakt er geen geheim van dat de Vlaamse regering in februari opnieuw op zoek moet naar 500 miljoen euro. Hij treedt, hoogst ongebruikelijk, de kritiek van LDD-fractieleider Lode Vereeck bij.

Het gebeurt niet elke dag dat leden van meerderheid en oppositie samen de mankementen in de Vlaamse begroting opsommen en elkaar bloemetjes toewerpen. Lode Vereeck (LDD) en Eric Van Rompuy (CD&V) doen het wel, enkele uren voor het eigenlijke begrotingsdebat in het Vlaamse halfrond van start gaat. De LDD-fractieleider: "Eric, met jou heb je geen oppositie meer nodig."

Minister-president Peeters (CD&V) heeft al gezegd dat hij de begroting gaat aanpassen. Waar maakt de oppositie dan zo'n probleem van?

Lode Vereeck: "De begroting is in de zomer opgesteld met een prognose van 1,6%, de Nationale Bank heeft die groeiverwachting verlaagd naar een half procent. Dat brengt het tekort op 270 miljoen. In november had de regering de begroting moeten aanpassen aan die slechte vooruitzichten, maar ze heeft dat verzuimd. Van Rompuy: "Had de regering toen de begroting aangepast, dan had jij moord en brand geschreeuwd. De regering kan niet à la tête du client of à la tête du moment aan de begroting schaven, dan eindig je in totale chaos. De Nationale Bank heeft het over over 0,5 procent, andere economen gaan zelfs uit van een nulgroei. In februari komt er een bijsturing van de begroting, dan zullen we nieuwe, serieuze maatregelen nemen. Ik ga zelfs uit van een hoger bedrag dan Lode, ik reken op een nieuwe besparing van 400 à 500 miljoen euro. En dat zal maatschappelijke keuzes vergen." Vereeck: "Een begroting als deze heb je vroeger zelf 'schriftvervalsing' ge-noemd, Eric. Van Rompuy: (met spijt in zijn stem) "Toen zat ik in de oppositie." Vereeck: "Ach, na het vertrek van Carl Decaluwé lever je oppositie voor twee."

Wat gebeurt er dan met de nieuwe initiatieven ter waarde van 230 miljoen euro?

Van Rompuy: "Ik zeg niet dat al die initiatieven niet kunnen doorgaan, maar er zullen nieuwe besparingen moeten komen. Neem nu De Lijn: de vervoersmaatschappij krijgt een klein miljard aan subsidies, maar heeft een kostendekkingsgraad van 15 procent. Dat kan niet langer.

Staan er niet ontzettend veel vraagtekens in deze begroting? Zoals het dividend van KBC? Is dat geen schriftvervalsing?

Van Rompuy: "Dat is geen schriftvervalsing, dat is een onzekere factor. Een begroting is altijd een raming." Vereeck: "Als een begroting zo ver van de werkelijkheid staat, dan heeft die toch geen zin? Ook de geschrapte federale uitgaven, de scholenbouw via Publiek Private Samenwerking en die Aquafinconstructie zijn onzekere factoren."

Lijkt die constructie met Aquafin niet verdacht veel op de verkoop van overheidsgebouwen waar CD&V altijd tegen fulmineerde?

Van Rompuy: "Elke begroting heeft eenmalige inkomsten, die moeten de pijn verzachten. Lode, je bent nieuw in het parlement, maar je levert schitterend werk. Ik heb 25 jaar ervaring en neem dit van mij aan: in elke begroting vind je zaken die onzeker zijn." Vereeck: "Dat hele Aquafingrapje kost 300 miljoen euro, dat is toch geen normale constructie?" Van Rompuy: "De Vlaamse begroting heeft zo'n ingewikkelde structuur dat het makkelijk is voor de oppositie om er brandhout van te maken." Vereeck: "Nu praat je zelf in oneliners. Waarom reageren wij zo heftig? Omdat die Vlaamse regering naar buiten komt en zegt: 'Kijk eens, wij hebben een begroting in evenwicht en een aanvaardbare schuld'. Dan zeg ik: 'Pas op, jullie hebben zeer veel verborgen schulden'." Van Rompuy: "We doen ons voor als de beste leerling van de klas, maar eigenlijk zijn we dat niet, dat geef ik toe. Het is een mythe om te denken dat Vlaanderen geen budgettaire problemen heeft. Het budgettair rimpelloze Vlaanderen is voorbij."

Had de Vlaamse regering niet voorzichtiger moeten zijn?

Van Rompuy: "De Vlaamse regering heeft voor 220 miljoen reserves ingebouwd. Lode vergeet dat je rekening moet houden met heel wat constante uitgaven. Onderwijs, welzijn, sociale huisvesting, inburgering; al die behoeften stijgen sneller dan bruto nationaal product." Vereeck: "Er is een ideologische blokkage door N-VA. Die partij wil geen overschotten boeken omdat ze de Belgische begroting niet wil depanneren." Van Rompuy: "Dat is geen ideologische kwestie, de regering kan niet meer doen. Elke keer als het woord 'federaal' valt, staat N-VA op haar achterste poten, dat stoort mij ook. N-VA is dan wel onze coalitiepartner, wij zijn er niet mee getrouwd. Wij moeten die partij niet graag zien. Wat CD&V voorop zet, is dat we tegen 2014 het regeerakkoord uitvoeren en tegen 2020 schuldenvrij zijn. Europa zegt dat, mijn broer zegt dat... (lacht) Als dat geen overtuigend argument is."

Van Rompuy roept De Lijn op om te besparen. Wat stelt LDD voor als besparing?

Vereeck: "De kostendekking van De Lijn moet naar 40 procent, zoals in Nederland. Dat levert al 300 miljoen op. De afschaffing van de provincies kan 400 miljoen in het laatje brengen. (lacht) Voor West-Vlaanderen wil ik wel een uitzondering maken. Daar is Carl Decaluwé nu net aan de slag."

Hoeveel punten krijgt de Vlaamse regering van jullie voor haar begroting?

Van Rompuy: "Nu krijgt de begroting een 16 op 20, maar in februari zal de regering moeten bewijzen of ze die hoge quotering nog waard is." Vereeck: "Indien je deze begroting snel zou verbeteren, zou je die nog tien op twintig kunnen geven. Maar achteraf zal blijken dat de student heeft vals gespeeld." Van Rompuy: "Hij heeft aan schriftvervalsing gedaan?" Vereeck: "Uiteraard. Hij heeft zijn examen vervalst. Ik zal hem dus moeten buizen."

© 2011 De Persgroep Publishing