Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Extra arbeidslasten via bedrijfswagens is economische waanzin!

21/12/2011 17:19 - Persbericht

De regering Di Rupo wil 500 miljoen euro ophalen door het extra belasten van bedrijfswagens, die 15% van het totale wagenpark uitmaken. SD Worx heeft berekend dat de nieuwe belasting voor bedrijfswagens gemiddeld een netto loonverlies betekent van 460 euro per jaar. Omdat de factuur uiteindelijk door onze bedrijven zal moeten worden opgehoest, is Lode Vereeck (LDD) van oordeel dat deze maatregel de competitiviteit van onze bedrijven verder in gevaar brengt, wat ongehoord is in deze barre economische tijden.

De stelling dat een bedrijfswagen vooral kaderleden ten goede komt, is een kwakkel. Steeds meer bedienden beschikken over een bedrijfswagen, net als een kwart van de arbeiders met buitendienst. Maar liefst 750.000 van de 5 miljoen wagens in ons land zijn bedrijfswagens.

Lode Vereeck, Vlaams volksvertegenwoordiger en LDD-fractievoorzitter: "Het succes van de bedrijfswagens is enkel te verklaren doordat een bedrijfswagen eigenlijk een alternatieve verloning is. Het extra belasten ervan betekent dus loonverlies, dat door de werkgevers zal dienen te worden gecompenseerd. Concreet komt deze maatregel dan ook neer op het doorvoeren van een aanzienlijke belastingsverhoging. Het is een regelrechte aanslag op onze bedrijven, die al zwaar op de proef worden gesteld en nog moeilijk internationaal kunnen concurreren."

Een bedrijfswagen is één van de vele systemen die de voorbije jaren werden ingevoerd om de torenhoge Belgische lasten op arbeid enigszins te verminderen. De hoge loonkosten, de hoge tarieven en de onvoorstelbare complexiteit van het fiscaal systeem hebben een negatieve impact op de werkgelegenheid en economische groei van dit land. Bovendien werken zij allerhande fiscale vluchtroutes in de hand.

Lode Vereeck: "Het kernprobleem wordt niet aangepakt. Een fundamentele hervorming van ons fiscaal systeem is één van dé kernoplossingen om ons land socio-economisch terug op de rails te krijgen. De weloverwogen invoering van een eenheidstaks in de personenbelasting zou werken weer lonend maken. Bovendien zou de fiscaliteit drastisch vereenvoudigd worden door te snoeien in de wirwar aan aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingen. De complexiteit werkt immers ontwijkingsgedrag in de hand, waardoor fraudebestrijding niets uithaalt."