Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

EXCLUSIEF! Het rapport van de Vlaamse media

05/05/2009 10:41 - Opinie - Media - Vlaams

Mathias Danneels, voormalig journalist, maakt in een opiniestuk een analyse van de Belgische journalistiek.

"Wat we de laatste dagen zien heeft niks meer met journalistiek te maken maar alles met slaafse aanhorigheid aan het Belgische regime, de particratie en de omerta van de oude krokodillen."

(...)

Hebben de socialisten nog iets te vertellen? Daags na 1 mei kan ik op pagina 1 van het onafhankelijke dagblad De Morgen niks in die zin ontwaren. De krant opent wel met een verhaal over LDD-kamerklid Rob Van de Velde die - aldus deze kwaliteitskrant - een oplichter zou hebben geholpen bij twee frauduleuze faillissementen. 'De man ging vrijuit. Hij is parlementair onschendbaar', leest de laatste vetregel van de inleiding.

Verderop zegt Van de Velde dat zijn naam in dit dossier als getuige zit, niet als verdachte. En dat hij pas anno 2007 werd verkozen, terwijl 'de feiten' zich in 2003 en 2004 hebben afgespeeld. De suggestie van DM als zou 's mans parlementaire onschendbaarheid hebben gespeeld, is bijgevolg geheel naast de kwestie.

Een heel weekend lang holt Van de Velde van camera naar microfoon. Hij vraagt Belga een correcte versie van de feiten in de nieuwsmarkt te zetten. Ook de site van DM neemt het Belga-bericht over. Maar: het onheil is geschied, de operatie beschadig LDD is geslaagd en gaat onverminderd voort.

Nu blijkt dat LDD niet enkel stemmen van het VB afpakt - wat DM en alle anderen op links in geen twintig jaar is gelukt - maar ook aan het establishment knabbelt, moet de partij van Jean-Marie Dedecker vakkundig de nek worden omgedraaid. Dit heeft niks met journalistiek te maken maar alles met slaafse aanhorigheid aan het Belgische regime, de particratie en de omerta van de oude krokodillen.

Nochtans zijn het de media zelf die graag hoog van de toren blazen hoe belangrijk ze zijn teneinde de democratie te vrijwaren. De vraag of dit wel degelijk het geval is, dringt zich op.

Zelfverklaarde kwaliteitskranten grossieren in vrijblijvende, makkelijk weglezende evaluaties van individuele parlementsleden en partijen. Opvallend is een veelvuldig terugkerend woordgebruik dat qua anti-politieke stemmingmakerij in niets moet onderdoen voor taal en toon van de propagandamachine van het Vlaams Blok/Vlaams Belang: 'postjes', 'dienstwagen', 'chauffeur', 'snoepreisjes', 'exquise lunch' en dies meer.

Bij deze stelt LDD voor dat redacties/journalisten na interview en/of informele babbel zèlf de restaurantrekening betalen en niet de politicus/cabinetard/partij/partijvoorzitter in kwestie.

Redacties die graag een buitenlandse missie - snoepreisje! - in het kielzog van deze of gene excellentie willen meebeleven, doen dit niet langer op kosten van het ministeriële gevolg - en dus de belastingbetaler - maar hoesten de prijs van vliegtuig, sterrenhotel, bar en andere tenten voortaan zelf op.

Te vrezen valt dat de belangstelling voor buitenlandse studiereizen gevoelig zal dalen, net als de horeca-omzet in de hoofdstedelijke vijfhoek.

Tijdens de volgende legislatuur zullen eerder gemaakte afspraken tussen Vlaamse regering en openbare omroep opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Zoals bekend gaat LDD kritisch om met zin en onzin van een met belastinggeld gefinancierde openbare omroep. Maar in weerwil van door anderen zorgvuldig gecultiveerde leugens, betwist LDD geenszins dat de openbare omroep in een 'geberlusconiseerd', marktgericht en winstgedreven medialandschap een welomschreven, specifieke opdracht heeft.

Helaas stelt LDD eveneens vast dat de openbare omroep maar wat graag meesurft op de golven van vulgaire anti-politiek en populisme en - nog erger - haar journalistieke onafhankelijkheid laat verkleuren. Op deze wijze ondergraaft zij haar eigen missie en bestaansrecht en verspilt de VRT het quasi vanzelfsprekend geworden recht op massale overheidssteun.

Exemplarisch is de vileine manier waarop LDD en haar voorzitter Jean-Marie Dedecker de voorbije dagen zijn aangepakt.

Terwijl de VRT-redacties zich als slaafse hagiografen Guy Verhofstadt gedragen, worden LDD en Jean-Marie Dedecker met pek en veren beklad. Het gaat de openbare omroep niet om de off-shore constructies/belastingparadijzen waarvan de federale overheid zich bedient, het gaat om de privé-dedective die met het ontrafelen van deze schimmige, met de zegen van de Belgische overheid toegedekte constructies wordt belast.

Waarom volgt de openbare omroep Guy Verhofstadt een jaar lang teneinde een nietsvertellend portret te borstelen terwijl het, althans volgens het gerespecteerde weekblad Knack, veel interessanter zou kunnen zijn zich met man en macht vast te bijten in de vastgoedportefeuille van deze ex-premier?

Wat doen vader en zoon De Gucht in 'De Keien van de Wetstraat' behalve de perceptie creëren dat de zoon van de baron van de heerlijkheid Berlare de geknipte Vlaamse cultuurminister zou kunnen zijn?

Niet alleen de openbare omroep wordt door Jan Modaal betoelaagd, vergeten wordt te vaak dat ook de Vlaamse kranten overheidssteun genieten, vooral middels betaalde informatiecampagnes. Zelfs een krant die bij herhaling werd veroordeeld voor het aanzetten tot ontucht, geniet deze steun.

LDD stelt voor om steun aan de geschreven pers niet van seksadvertenties afhankelijk te maken maar wel van de inspanningen die redacties doen om, op geheel onafhankelijke wijze, werk te maken van ernstige onderzoeksjournalistiek.

Vandaag is Jean-Marie Dedecker met voorsprong de meest ijverige en productieve onderzoeksjournalist in Vlaanderen. Hij klaart samen met slechts enkele medewerkers die keihard werken, de journalistieke opdracht die redacties van onze kwaliteitskranten en openbare omroep zouden moeten klaren.

Malversaties bij de politietop, zelfbediening op het kabinet van Vlaams minister Fientje Moerman (Open VLD), het zakgeld van prins Laurent, off-shore constructies die sale/leaseback operaties aan het zicht van parlement en burger onttrekken, misbruik van provinciale werkingsmiddelen om de partijkas te spekken: terwijl redacties doende zijn met de verslaggeving omtrent K3 dat nog met zijn tweetjes is - voorpaginanieuws voor zowel De Standaard als De Morgen - ontmaskert Dedecker wat politiek-maatschappelijk wèl relevant is, tot nut van 't algemeen.

Op de site van De Standaard kondigt hoofdredacteur/marketeer Peter Vandermeersch ondertussen even trots als doodleuk aan dat zijn kwaliteitskrant zich de komende weken over de loonzakjes van alle Vlaams politici zal buigen. De afgunstmaatschappij ten voeten uit, andermaal een bijdrage tot een antipolitiek klimaat die in een druksel van het VB niet zou hebben misstaan.

Heb dan ook de moed om in één moeite door de ambtenarenlonen, managementcontracten en extra-legale emolumenten van de VRT-sterjournalisten publiek te maken. Want ook Phara, Siegfried & Co worden, net als de Vlaamse politici, door de Vlaamse gemeenschap betaald. Ook moeten, naar analogie met het bankwezen, de bonussen en opstapregelingen van de heilige heren hoofdredacteuren op pagina één bekend worden gemaakt, bij voorkeur met een schreeuwerige kop.

Waarom zou de Vlaamse regering directe en indirecte steun moet blijven verlenen aan media die hun maatschappelijke opdracht als vierde macht verzaken?


(c) Mathias Danneels, voormalig journalist, Kandidaat Antwerpen LDD