Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Evenwicht verbergt structureel ongezonde begroting

Vandaag vindt in het Vlaams Parlement de plenaire bespreking plaats van de Vlaamse begroting voor 2011. De begroting wordt ingediend in evenwicht, maar uit analyse blijkt dat achter dit evenwicht sterke onevenwichten schuilgaan. LDD stelt vast dat verschillende overheidsinstellingen te kampen hebben met betaalproblemen, dat de schuld oploopt en dat Vlaanderen er steeds minder in slaagt om zijn kerntaken adequaat in te vullen.

Lode Vereeck: "De evenwichtsdoelstelling voor 2011 werd vooropgesteld in tijden van ongunstige economische vooruitzichten. Ondertussen werden de groeivooruitzichten meermaals opwaarts bijgesteld. Hierdoor zijn er in 2011 1.5 miljard euro extra ontvangsten, maar het begrotingstraject werd niet navenant bijgesteld: er zijn geen middelen voor de prioritaire beleidsnoden en de schuld loopt verder op. Bovendien was dit evenwicht - ondanks de fors hogere inkomsten  - pas mogelijk na het boeken van een onzekere dividendbetaling van KBC (300 miljoen euro) en 181 miljoen euro aan eenmalige transacties, waarvan het Rekenhof stelt dat ze financieringslasten doorschuiven naar de toekomst."

LDD heeft altijd gesteld dat de Vlaamse regering vooral gebruik heeft gemaakt van budgettaire meevallers en eenmalige maatregelen om de begrotingsdoelstellingen te halen in 2009 en 2010. Indien wél structureel was bespaard, dan had Vlaanderen de sterke stijging van de uitgaven kunnen aanwenden voor schuldafbouw en het aanpakken van de uitdagingen inzake innovatie, infrastructuur en  wachtlijsten.

Lode Vereeck: "We krijgen echter bijkomende besparingen op innovatie, waardoor onderzoeksinstellingen steeds meer in financiële problemen komen. Het IWT heeft een oplopende betalingsachterstand, waardoor het zijn verplichtingen niet kan nakomen. De 1%-norm inzake innovatie is hierdoor onhaalbaar geworden. Ook bij het Agentschap Infrastructuur Onderwijs (Agion) zijn er betaalproblemen. Het budget voor gehandicaptenzorg laat enkel toe het bestaande aanbod te behouden, terwijl we met steeds langer wordende wachtlijsten te maken hebben. Ook voor de inhaaloperatie inzake infrastructuur is geen geld. Nochtans zijn dit alle cruciale Vlaamse bevoegdheden."

Het evenwicht in 2011 verbergt dus een structureel ongezonde begroting. Bovendien is ook de schuldevolutie erg ongunstig.

Lode Vereeck: "Het evenwicht in 2011 is ogenschijnlijk een mooie prestatie. In werkelijkheid vertoont de Vlaamse begroting meer en meer federale trekken, in die zin dat Vlaanderen hoe langer hoe minder in slaagt om z'n kerntaken afdoend in te vullen. Dit is het gevolg van het gebrek aan fundamentele keuzes. Bovendien lopen door de stijgende schuld de intrestlasten in 2011 op tot 221 miljoen euro. De regering lijkt voor alles waar geen recurrente middelen voor beschikbaar zijn, terug te vallen op participaties. Ook het Rekenhof heeft gewaarschuwd voor het gebrek aan aandacht voor de schuldontwikkeling. Deze Vlaamse regering heeft een unieke kans gemist om Vlaanderen budgettair voor te bereiden op de toekomst."

Reacties op "Evenwicht verbergt structureel ongezonde begroting"

Vernaeve Jozef
01/01/2011 13:45
Inderdaad Voorzitter dit is de waarheid - De Vlaamse regering krijgt inderdaad hetzelfde lood in de schoenen als het federale en dat is juist het gevolg van de impasse waar ondertussen dit land reeds een tweede legislatuur in zit. Men heeft Leterme vervangen en de volgende zal Bart De Wever zijn tenzij men nu eindelijk echt gaat onderhandelen over een Forza flandria om de krachten te bundelen. Het is heel eenvoudig voor mij ofwel maakt men een federale staat naar het duits model waarbij iedere lander beheerst solidair is met de andere maar waar een gezonde competitie tussen allen heerst. Ofwel gaan we echt naar een nieuwe eurregio gesteund op taaleenheid, al hoewel dat ook Frans Vlaanderen veel medestanders heeft die willen aansluiten met de Vlamingen - Misschien is een grote Eurregio Vlaanderen niet zo slecht waarin alle Vlaanderens samen smelten en waarbij de walen aansluiten bij Luxemburg en eventueel daar een Europees lander vormen

Waarom kan Europa niet af van haar verouderde staatsgrenzen - Er is behoefte najozef.vernaeve@telenet.be ar een nieuwe start met een nieuw Verdrag van Wenen en Rome en waarbij men de regio's in Europa meer autonomie geeft en vooral waarbij men diplomatie, leger, politie en gerecht europees maakt . Zoniet gaat Europa en de Euro er gewoon aan .

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*