Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Europa investeert geen 300 miljoen in het TINA-fonds"

09/12/2011 08:00 - Verschenen

Europa investeert geen 300 miljoen euro in het TINA-fonds. De Vlaamse regering richtte dat fonds begin dit jaar op "om de Vlaamse economie te transformeren". Ze stak er 200 miljoen euro in. Nochtans is 500 miljoen euro volgens Vlaams minister-president Kris Peeters "het kritische minimum" om iets serieus te realiseren."

Toen hij in maart vorig jaar de oprichting van het TINA-fonds aankondigde (TINA staat voor Transformatie, Innovatie en Acceleratie, nvdr), zag Vlaams minister-president Kris Peeters dit als een cruciale pijler in zijn 'Nieuw Industrieel Beleid' dat moet leiden tot een transformatie van de Vlaamse economie. Zowel het TINA-fonds als dat Nieuw INdustrieel Beleid werden meermaals geciteerd als voorbeelden van daadkracht van deze Vlaamse regering.

Het fonds zag op 31 maart dit jaar het levenslicht in de schoot van de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Het beschikt al over 200 miljoen euro die de Vlaamse regering er via een kapitaalsverhoging bij PMV heeft ingestopt.

Europa past

In maart 2010 stelde Peeters onomwonden dat "een half miljard euro het kritische minimum is om iets serieus te realiseren". Om aan dat bedrag te komen mikte hij op cofinanciering van Europa: de Europese Investeringsbank EIB zou het fonds met 200 miljoen euro spijzen, het Europees Investeringsfonds EIF zou met 100 miljoen euro over de brug komen. PMV-experten zouden daarvoor de nodige inspanningen doen.

LDD-fractieleider Lode Vereeck heeft zowel Kris Peeters als Vlaams Innovatieminister Ingrid Lieten (sp.a) hierover aan de tand gevoeld. "Uit de antwoorden van minister Lieten blijkt dat de EIB niet bereid is tot cofinanciering", stelt Vereeck. "Minister Lieten heeft in haar antwoord gesteld dat 'mogelijke denkpisten voor samenwerking met de EIB en het EIF werden onderzocht, maar niet evident blijken te zijn'. Voorts zegt ze dat 'een op maat gemaakte oplossing noodzakelijk zal zijn omdat dit niet de standaard werkwijze is van de EIB en het EIF."

Twee hindernissen

Lode Vereeck leidt uit de antwoorden van Lieten af dat Europa twee redenen geeft waarom het niet investeert in TINA:

n De EIB is een bank en vindt het bij haar investeringen belangrijk dat er rendement en kasstromen gegenereerd worden. Die zekerheid is er niet bij TINA, waardoor het fonds "te risicovol" zou zijn.

n De EIB is wel geïnteresseerd in cofinanciering van individuele projecten van een omvang van meer dan 30 miljoen euro. Met TINA wil de Vlaamse regering binnen vijf jaar echter een tiental projecten tussen 5 en 20 miljoen euro realiseren, en evenveel innovatieve projecten van een kleinere omvang met risicokapitaal uit dat fonds financieren.

"Aankondigingspolitiek"

"Nu de EIB niet bereid is tot co-financiering, valt de hele constructie in duigen. Immers, minister-president Kris Peeters heeft zelf aangegeven dat 500 miljoen euro het kritische minimum is om iets serieus te realiseren", zegt Lode Vereeck. "Dit is dus alweer een staaltje van aankondigingspolitiek, waarbij de Vlaamse regering een plan of een ambitie lanceert en pas vervolgens wordt gekeken of het wel haalbaar is. Dit is geen goed beleid."

Vereeck stelt zich de vraag of het TINA-fonds wel had moeten worden opgericht. "Temeer omdat er nog altijd onvoldoende recurrente middelen beschikbaar zijn voor Onderzoek & Ontwikkeling. Het is zoals de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie stelt: particpaties zijn geen volwaardig alternatief voor recurrente financiering.

"Afwachten"

Bevoegd Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) noemt de bewering van Lode Vereeck voortvarend: "Feit is dat de EIB geïnteresseerd is, maar dat ze enkel wil deelnemen in TINA-projecten op een niveau waar er voldoende cashflows aanwezig zijn die de terugbetaling van de EIB-financiering kunnen garanderen. Voor Kerst zullen we de eerste projecten goedkeuren. Dan hopen we de EIB te overtuigen om te cofinancieren."

Yves LAMBRIX

© 2011 Concentra