Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Ethias lijkt steeds meer op Russische roulette" (Belang van Limburg, 11 april 2012)

11/04/2012 08:28 - Verschenen

De holding Ethias Finance zit in financieel stormweer. Omdat er onvoldoende liquide middelen zijn, is een constructie van leningen opgezet die bij financieel specialist Petercam de wenkbrauwen doet fronsen. "Russische roulette", noemt Lode Vereeck (LDD) dit scenario.

Door de bankencrisis raakt Ethias (met een belangrijke zetel in Hasselt) in 2008 in de problemen. De federale, Vlaamse en Waalse overheden moeten met 1,5 miljard euro bijspringen. Daartoe wordt moederbedrijf Ethias Finance opgericht, waarvan zij voor drie vierde aandeelhouder worden. Europa geeft zijn fiat op voorwaarde dat Ethias zijn 98 miljoen risicovolle Dexiaaandelen loskoppelt van zijn verzekeringsactiviteiten. Ethias Finance koopt de aandelen van dochter Ethias over voor 276 miljoen euro.

Omdat moederbedrijf Ethias Finance een puur juridische constructie is zonder eigen activiteiten en inkomsten, moet het dus op zoek naar 276 miljoen euro. Het schrijft daarvoor een obligatielening uit, op zeven jaar met een rente van 7,5 procent.

Geld, geld, geld?

Ethias Finance schuimt Vlaanderen en omstreken af om kandidaatinvesteerders te overtuigen, maar de interesse is heel klein. Velen twijfelen aan het businessplan en de garantie op terugbetaling. Er wordt slechts 100 miljoen euro opgehaald. Noodgedwongen zijn het opnieuw de federale en Waalse overheden die moeten bijspringen.

De Vlaamse regering past hiervoor, maar geeft wel toestemming aan Ethias Finance om Vlaamse instellingen te contacteren. De Participatiemaatschappij Vlaanderen schrijft in voor 27,3 miljoen en de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM voor 11 miljoen euro.

Petercam, de financieel adviseur van de Vlaamse regering, stelt dat Ethias Finance zijn verplichtingen zal kunnen nakomen, op voorwaarde dat de schuldencrisis niet verergert. Ethias Finance is immers afhankelijk van dochter Ethias, dat voor 2 miljard euro schuldpapieren heeft van Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje.

Te weinig geld

Zoals eerder gezegd, is Ethias Finance volledig afhankelijk van de dividenden van haar dochterbedrijf, de verzekeringsmaatschappij Ethias. Volgens het businessplan van Ethias Finance zou dochter Ethias de eerste jaren 90 procent van haar winst moeten doorstorten. Met die dividenden zou Ethias Finance de interesten op de obligatielening van 276 miljoen euro terugbetalen.

Probleem is echter dat de solvabiliteit van Ethias amper toereikend is om aan de Europese voorwaarden te voldoen. Zo kan Ethias pas vanaf 2013 dividenden uitkeren, tenminste als alles goed gaat. Moederbedrijf Ethias Finance beschikt dus niet over de liquide middelen om de interesten op de obligatielening (7,5% op 276 miljoen = 20,7 miljoen euro inetrest per jaar) in 2012 te betalen.

Konijn uit de hoed

Maar ook daarvoor is een noodoplossing gevonden: Ethias Finance krijgt een overbruggingskrediet van 20,7 miljoen euro van... dochterbedrijf Ethias nv. Zo kan Ethias Finance zijn verplichtingen dit jaar nakomen. Dat Petercam erg kritisch is, is dan maar zo. Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) noemt dit scenario "hallucinant" en "Russische roulette". Vereeck: "De constructie komt er eigenlijk op neer dat je, om je buurman uit de financiële problemen te helpen, zijn huis koopt voor 500.000 euro met een lening bij de bank, terwijl het huis maar 50.000 euro waard is. Bovendien heb je zelf geen inkomsten en kun je je lening en interesten maar terugbetalen aan de bank met geld dat je de komende jaren zult krijgen van je buurman. Maar die zit zelf in financiële problemen. Daarbovenop moet je het eerste jaar zelfs lenen bij je buurman om je interesten aan de bank te kunnen betalen. Geen zinnig mens zou dit doen, maar Ethias Finance wel."

Politieke belangen?

Vereeck vermoedt dat politieke belangen in deze de hand hebben gehad. "Op basis van een financiële en economische analyse is deze constructie niet te verantwoorden. Ondertussen zijn die Dexia-aandelen niets meer waard en moet Ethias Finance er 276 miljoen euro schuld voor betalen", meent Vereeck. "Opnieuw dreigt de belastingbetaler een dure prijs te betalen voor totaal onaanvaardbare praktijken."

Yves LAMBRIX

© 2012 Concentra