Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Ethias leent van en aan zichzelf (De Morgen, 11 april 2012)

11/04/2012 08:28 - Verschenen

Verzekeraar Ethias leent 20,7 miljoen euro aan zijn moedermaatschappij Ethias Finance, zodat die haar obligatielening kan afbetalen. Die lening werd aangegaan om Ethias nv uit de slechte papieren te helpen. Vermogensbeheerder Petercam heeft vragen bij de operatie. 'Dit is gewoon hallucinant. Geen zinnig mens zou dit doen', aldus Lode Vereeck.

De leningensoap bij Ethias heeft een vervolg gekregen. Op bevel van Europa ontdeed verzekeraar Ethias nv zich van zijn Dexia-aandelen. Moedermaatschappij Ethias Finance kocht die op, maar had daarvoor het geld niet. Dat werd via een obligatielening deels geleend op de markt, voor het resterende deel werd een beroep gedaan op de verschillende overheden. Die obligatielening zou Ethias Finance terugbetalen via dividenden die het van, jawel, Ethias nv kreeg. Voor 2012 duikt er echter een probleempje op: eind dit jaar moet een eerste deel van die obligatielening worden ingelost, terwijl Ethias pas in 2013 dividenden kan uitkeren. Maar ook daar werd een interne oplossing voor gevonden: Ethias nv leent Ethias Finance een overbruggingskrediet om dit jaar aan zijn plichten te voldoen. Met andere woorden: Ethias leent geld aan Ethias Finance, zodat Ethias Finance zijn steun aan Ethias kan betalen. "Dit is gewoon hallucinant", vindt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD). "De constructie komt er eigenlijk op neer dat je, om je buurman uit de financiële problemen te helpen, zijn huis koopt voor 500.000 euro met een lening bij de bank, terwijl het huis maar 50.000 euro waard is. Bovendien heb je zelf geen inkomsten en kun je je lening en intresten maar terugbetalen aan de bank met geld dat je de komende jaren zult krijgen van je buurman, die echter zelf in financiële problemen zit. Daarbovenop moet je het eerste jaar zelfs lenen bij je buurman om je intresten aan de bank te kunnen betalen. Geen zinnig mens zou dit doen." Niet alleen Vereeck stelt zich vragen bij de hele transactie, ook vermogensbeheerder Petercam doet dat. Petercam treedt in dit dossier op als adviseur van de Vlaamse regering (een van de aandeelhouders van Ethias Finance) en lichtte eind vorig jaar voor zijn opdrachtgever het businessplan van Ethias Finance door. In het rapport luidt het onder de noemer opmerkingen sec: "Lening Ethias aan Ethias Finance doet vragen rijzen." Meer commentaar wil Petercam daarover niet kwijt.

Waarschuwing

Ook over een ander element maakt Petercam voorbehoud: met name de dividenden die Ethias aan Ethias Finance moet uitkeren, zodat die laatste haar obligatielening kan blijven afbetalen. Die dividenden zijn ook vanaf 2013 niet per se gegarandeerd, blijkt uit het rapport. "De blootstelling aan staatsobligaties uit de PIIGS-landen van 2 miljard euro vertegenwoordigd een risico met betrekking tot de solvabiliteit van Ethias", luidt het. In eerste instantie waarschuwt Petercam voor Griekenland. Maar daar heeft Ethias nv intussen al rekening mee gehouden, zegt woordvoerder Dries Olemans. "Meer dan de helft van het Griekse papier werd al afgeboekt in 2011. Daarbovenop hebben we een provisie aangelegd voor eventuele financiële risico's voor 2012." Een goed idee, vindt Petercam wellicht, want in het rapport waarschuwt de vermogensbeheerder ook voor waardepapieren uit de andere zogeheten PIIGS-landen (verzamelnaam voor Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje). "Dit is weliswaar een doemscenario voor vele financiële instellingen", wordt eraan toegevoegd, "maar het kan niet volledig worden uitgesloten." Ethias is zich daar ten volle van bewust, zegt Olemans. "We houden de PIIGS-landen nauwlettend in de gaten en zijn het waardepapier dat van die landen in ons bezit is constant aan het afbouwen." Voorzichtigheid is inderdaad geboden, want veel speling heeft Ethias immers niet meer. De solvabiliteitsmarge bedraagt nu 157,8 procent, het reglementair voorziene minimum is 150 procent. Ethias Finance staat in de komende tijd ook een domper te wachten. De moedermaatschappij betaalde immers 2,81 euro per Dexia-aandeel aan Ethias nv, terwijl de werkelijke waarde op dat moment nog een fractie daarvan bedroeg. De raad van bestuur beslist eerstdaags over die waardevermindering. Maximaal zal die 13,5 procent van het eigen vermogen bedragen, antwoordt Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) op een vraag van Vereeck. Dat eigen vermogen bedraagt 2 miljard en wordt voor 75 procent gedragen door de federale overheid, Vlaanderen en het Waals Gewest. Hun aandelen zullen binnenkort dus een stuk minder waard zijn. Ethias Finance verwacht echter geen problemen. "Een herkapitalisatie is zeker niet aan de orde", zegt Olemans. "Zowel Ethias Finance en Ethias nv verkeren in betrekkelijk goede papieren", verzekert hij.

© 2012 De Persgroep Publishing