Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Energiefactuur wordt tweede aanslagbiljet voor gezinnen

12/04/2015 10:29 - Opinie

Sinds 1999 heeft geen enkele federale regering in dit land een echte visie ontwikkeld voor een degelijk energiebeleid. Maar intussen zijn we niet meer zeker van onze stroom als het echt koud wordt, en blijft de energiefactuur jaar na jaar stijgen voor de modale gezinnen terwijl de productiekost van energie niet stijgt.

 

Die factuur bestaat uit 4 componenten: de productiekost, de distributiekost van de hoogspanning via Elia, de distributiekost van de laagspanning, tot in elke huiskamers via de intercommunales Infrax of Eandis en daar bovenop de BTW. De productiekost, de eigenlijke energiekost dus, vertegenwoordigt amper 30% van de factuur, al de rest is distributie en BTW. Infrax en Eandis zullen voortaan belastingen betalen op hun winsten. Daardoor worden  hun dividenden voor de gemeenten, die in feite jarenlang verdoken gemeentebelastingen waren, nu fors afgeroomd en worden dit extra verdoken federale belastingen. Resultaat is alweer een fors gat in de gemeentekassen. Maar dat brengt wel vers geld binnen om de bodemloze put van de federale staatskas een beetje te dempen. In dit land noemen ze dat 'doordachte besparingen van de regering'. Voor de man met gezond verstand is dit gewoon 'de factuur doorschuiven' naar de gemeentebesturen.

Geef het terug aan de gezinnen, via de BTW en een lagere energiefactuur.

We kunnen nog aannemen dat dit geld niet langer in de kas van de gemeentebesturen vloeit. Maar niets belet om de ruim € 200 miljoen die Infrax en Eandis jaarlijks aan de gemeenten uitbetaalden, te gebruiken om de energiefactuur van de gezinnen weer betaalbaar te maken. Dat kan door de BTW op alle energie van 21% naar 6% te doen dalen. Energie is een basisbehoefte van gezinnen, maar er wordt wel al jaren 21% BTW op geheven alsof het een luxeproduct is. Terwijl alle andere basisproducten in onze samenleving onderworpen zijn aan de gebruikelijke 6% BTW. Het moet gezegd worden de vorige federale regering deed tenminste een inspanning door de BTW op elektriciteit al te verlagen, maar op alle andere energie betalen we vandaag nog steeds 21% BTW. Maar ook deze winst kan gebruikt om de distributiekosten eindelijk eens te verlagen. Dat deze distributiekosten al jaren te hoog zijn bewijzen trouwens de forse winsten die de intercommunales er elk jaar op maken.

Maar neen, de overheid staat Eandis en Infrax toe om deze belastingen schaamteloos door te rekenen aan de gezinnen. Dit is de zoveelste constructie om verdoken belastingen af te wentelen op de Vlaamse gezinnen. Zo wordt de energiefactuur een tweede, en jaarlijks terugkerend aanslagbiljet voor alle burgers. En de burgers lopen ook nog een grote kans dat hun gemeentebestuur de gemeentebelastingen verhoogt om de misgelopen dividenden te compenseren. Zij worden dus van alle kanten gepakt om de putten van de federale regering te vullen.

Het valt trouwens op dat de meeste besparingen van de federale en Vlaamse regeringen meer dan ooit doorschuifoperaties zijn van hun facturen naar de gemeentebesturen. Zo mochten de gemeenten de voorbije maanden deftig sleutelen aan hun financiële meerjarenplannen door de gigantische meerkost van de brandweerhervorming en de Vlaamse besparingen op jeugd, sport en cultuur. Maar ik durf er veel op te verwedden dat diezelfde federale en Vlaamse regeringen een jaar voor de verkiezingen komen aandraven met een belastingvermindering: Wie gelooft die mensen dan nog?!

De nieuwe energiefactuur installeert de armoede.

Wij stellen alleen vast dat de gratis stroom die gezinnen jaren kregen wordt opgedoekt, dat de kosten van de groenestroomcertificaten nog verder doorgerekend zullen worden aan de gezinnen, zodat we binnenkort het enige land ter wereld zijn waar de energiefactuur voor amper 20% uit energiekost bestaat en 80% uit distributie en belastingen. Als liberaal krijg je haast heimwee naar het zo verguisde gratisbeleid. Maar toen konden de mensen op het einde van de maand tenminste nog hun energiefactuur betalen.

Iedere dag stijgt het aantal gedropte energieklanten die hun facturen niet meer kunnen betalen. Zij komen terecht op een zwarte lijst en kunnen hun stroom alleen nog verplicht duurder aankopen bij Infrax en Eandis. Mensen die hun goedkopere energie niet kunnen betalen worden gedropt, en moeten dan nog méér neerdokken voor dezelfde kilowattuur. Dat is mensen regelrecht in de armoede duwen, nu met de garantie dat ze er nooit bovenop komen. En dan voert  zowel de federale als de Vlaams regering een zogenaamd ambitieus armoedebeleid. Eerst de mensen met hun torenhoge energiefactuur in de afgrond van de armoede duwen, en dan het 'gewonnen' belastinggeld inzetten om ze er weer uit te halen! Wees nu eens efficiënt: verlaag de energiefactuur en BTW op alle energie, zorg dat de distributietarieven eindelijk eens overal gelijk zijn en dus aan werkelijke kostprijs zonder forse winst worden doorgerekend, en dat gedropte klanten niet worden gepenaliseerd.  

Peter Reekmans is Burgemeester van de Gemeente Glabbeek (Dorpspartij), Nationaal Bestuurslid van LDD en gewezen LDD-Parlementslid en Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.