Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Eindelijk wordt er opgetreden tegen de ‘gratis’ Infrax-feestjes!

26/10/2011 17:21 - Persbericht

In het Vlaams Parlement werd vandaag de jaarlijkse organisatie van een gratis evenement voor lokale mandatarissen door netbeheerder Infrax op de korrel genomen. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD), die deze onverantwoorde verkwisting van belastinggeld in crisistijden reeds herhaalde malen in het parlement aanklaagde, is verheugd dat Vlaams minister Freya Van den Bossche er zich nu eindelijk uitdrukkelijk toe engageerde dat dit sowieso de allerlaatste editie van dit 'gratis' evenement was.

Net zoals de voorgaande jaren nodigt Infrax dit najaar alle lokale politici van de 116 gemeenten, aangesloten bij Infrax, uit op een 'gratis' concertenreeks.

Peter Reekmans: "Dit soort 'oude politieke cultuur' is niet langer te tolereren. Terwijl de bevolking geconfronteerd wordt met drastisch stijgende energieprijzen en steeds meer gezinnen acute problemen hebben om hun energiefactuur te betalen, organiseert Infrax  op kosten van de gebruikers feestjes om lokale politici te plezieren. Het feit dat het net de distributietarieven -  met name dat deel van het eindfactuur dat bestemd is voor Infrax of Eandis - zijn die onredelijk hoog oplopen, maakt de organisatie van dergelijke 'gratis' feestjes des te meer verwerpelijk. Vlaams minister Freya Van den Bossche heeft uiteindelijk ook begrepen dat dit niet langer duldbaar is. Ze zegde toe te zullen optreden en ervoor te zullen zorgen dat de energieconcerten die gepland zijn op 16 en 21 november en 1 december, de laatste zijn. Onbegrijpelijk dat ze niet eerder het initiatief nam. Infrax wordt immers geleid door de SP.a'er Steve Stevaert!".

De politisering van de energiesector is een gekend probleem. SP.a-fractieleider John Crombez kondigde vanmiddag een voorstel aan om het aantal politici in raden van bestuur van intercommunales met 2/3 te verminderen.

Peter Reekmans: "Intercommunales zoals Infrax en Eandis zijn overbodige en dus achterhaalde instellingen, die trouwens alleen al aan zitpenningen voor de plaatselijke politici ruim 20 miljoen euro kosten aan de burger, een bedrag dat vergelijkbaar is met de jaarlijkse dotatie die het Koningshuis ontvangt. Hoelang moeten de burgers dat soort overbodige hofhoudingen nog bekostigen via hun energiefactuur of huisvuilrekening? In die optiek zal de LDD-fractie het SP.a-voorstel om het aantal politici in de raden van bestuur van intercommunales voluit steunen."

"Eindelijk ziet SP.a blijkbaar ook het licht! Hopelijk worden hun veelbelovende woorden ook effectief in daden vertaald waardoor paal en perk wordt gesteld aan de postjespakkerij en de 'gratis' feestjes op kosten van de bevolking.", besluit Peter Reekmans.