Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Eens te meer uitstel in Brugs stadiondossier

29/10/2010 18:00 - Persbericht - Sport

In een nota die vandaag voorligt op de ministerraad van de Vlaamse Regering verzoekt minister Muyters de Vlaamse Regering om de termijn voor definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge' te verlengen met 60 dagen. De definitieve beslissing in het Brugse stadiondossier wordt dan ook nog maar eens verschoven, nu van 22 november 2010 naar 21 januari 2011.

Ulla Werbrouck (LDD), Vlaams Volksvertegenwoordiger: "De Vlaamse regering steunt de kandidatuur om het WK voetbal in 2018 naar België en Nederland te halen en wil ongetwijfeld dat de voetbalsport in Vlaanderen ook op Europees niveau kan uitblinken. Het uitblijven van een beslissing inzake het Brugse stadiondossier, tezamen met de limieten voor de kandidatuur voor het WK 2018 en de nieuwe normen die de UEFA vanaf 2012 stelt voor Europees voetbal, maken dat er misschien zelfs niet meer Europees gevoetbald zal worden in Brugge en dat de kandidaatstelling voor het WK 2018 op de helling komt te staan." 

Ivan Sabbe (LDD), Vlaams Volksvertegenwoordiger: "Dit dossier is het zoveelste bewijs van de logge administratieve procedures die Vlaanderen teisteren, en dan is nog niet eens het vergunningentraject gestart. De Vlaams Regering belooft keer op keer dat ze de regelneverij wil verminderen, maar telkenmale botsen creatieve ondernemers op quasi onoverkomelijke bureaucratische barrières, zodat hen de drang om te investeren wordt ontnomen en de vooruitgang van de Vlaamse economie en sport wordt afgeremd."

Bekijk hier ook een chronologisch overzicht van het stadiondossier.

Reacties op "Eens te meer uitstel in Brugs stadiondossier"

Ivan Sabbe
04/11/2010 12:01
Beste Jean,

LDD is een een fervent supporter voor de organisatie van een WK of zelfs Olympische Spelen. Ons landje mag met vlag en wimpel op de wereldkaart en het oranjegevoel mag ook de supporters onder de Moerdijk aansteken. Ook LDD staat echter sceptisch tegenover de eventuele terugverdieneffecten van een dergelijke organisatie en uiteraard speculeer je niet met belastinggeld. In die optiek vragen wij dan ook een open publiek debat over de organisatie van het WK 2018 (want noch in het Federaal Parlement noch in het Vlaams Parlement werd hier tot op heden over gedebatteerd) en een correcte en objectieve kosten-batenanalyse.

Club Brugge had - samen met Uplace - een prachtig plan om met eigen middelen (door de verhuur van commerciële ruimtes onder de tribunes) een stadion te bouwen zonder subsidies. De Vlaamse Regering heeft dat plan gekelderd en wil de belastingbetaler wél laten opdraaien voor de kosten. Op die manier wordt het privé-initiatief gefnuikt en wordt het hele stadiondossier op de lange baan geschoven, en het is dat wat we met bovenstaand bericht wensen aan te kaarten.

Met vriendelijke groeten,
Ivan Sabbe
Vlaams Parlementslid LDD
marchand jean
04/11/2010 11:01
Geachte,
Los van de administratieve mallemolen van de vlaamse overheid, wil ik jullie melden dat dat het binnenhalen van het WK 2018 en andere alleen een grote aderlating is van de belastingbetaler. De burger wordt een rad voor ogen gedraaid met zogenaamde terugverdieneffect en reclame voor vlaanderen. Ik verwijs oa. naar SKEPP het magazine dat haar best doet om over vele zaken en misverstanden een objectief oordeel te vellen;
Naar blijkt wordt alleen de FIFA en de UEFA daar beter van. Je kunt nog altijd speculeren over win win of terugverdieneffect maar speculeren doe je niet met belastingsgeld. Daarmee pak ik jullie op jullie eigen standpunten. Laat ieder zijn eigen religie betalen, ieder zijn eigen sport, ieder zijn eigen cultuur, laat dat op zijn minst in grote trekken de regel zijn. Mr Dedecker is sportief ingesteld maar dat is niet iedereen. Graag objectieve en verantwoordelijke politiek. Ik verwacht hier beslist een ernstige reactie op. vr gr
Ivan Sabbe
02/11/2010 20:28
Beste Dirk,

Wij pleiten in bovenstaand bericht geenszins voor (meer) geld voor koning voetbal. Wel vragen wij een vermindering van de administratieve lasten evenals een kleinere doorlooptijd voor vergunningen, zodat er in Vlaanderen een verbeterd ondernemersklimaat ontstaat. Dat geldt ook voor investeringen in nieuwe voetbalstadions, want Club Brugge en Uplace hadden in september 2007 een mooi project klaar, maar worden tot op vandaag geremd door al te bureaucratische en logge (politieke) beleidslijnen, een veel voorkomend zeer in Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,
Ivan Sabbe
Vlaams Parlementslid LDD
dirk demaertelaere
29/10/2010 20:15
Waarom altijd geld voor koning voetbal ?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*