Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Eén Vlaams nutsbedrijf kan distributiekosten verminderen

29/04/2012 16:48 - Persbericht

Het verlagen van de distributiekosten kan enkel door Eandis en Infrax samen te voegen in één Vlaams nutsbedrijf, zo meent Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD), die er vanuit diezelfde optiek tevens voor pleit dat gemeentebesturen niet langer in distributiebedrijven participeren.

Volgens Peter Reekmans is er maar één mogelijke oplossing om de distributiekosten, 40% van de energiefactuur, te verlagen: Eandis en Infrax samenvoegen tot één Vlaams nutsbedrijf.

Peter Reekmans: "Door schaalvergroting moeten de distributieprijzen opnieuw beheersbaar worden. Dit impliceert het fuseren van Eandis en Infrax. Uiteraard kan dit slechts indien Electrabel niet meer in Eandis participeert. Electrabel heeft immers nog steeds een groot deel van de aandelen van Eandis in handen. Het feit dat Eandis in 2018 een zuivere intercommunale moet worden, biedt dan ook de mogelijkheid om via fusie één enkel Vlaams nutsbedrijf op te richten, waardoor de distributiekost, en bijgevolg de energiefactuur, drastisch kan worden verlaagd."

Het oprichten van één groot Vlaams distributiebedrijf impliceert ook dat de gemeentebesturen niet langer in de distributiebedrijven participeren.

Peter Reekmans: "De torenhoge dividenden die jaarlijks aan de gemeentebesturen worden uitbetaald, worden uiteraard uiteindelijk door de consument betaald via de energiefactuur. Dit komt in feite neer op een verdoken gemeentebelasting. Ik pleit er dan ook voor dat in 2018 ook aan de lokale besturen de mogelijkheid wordt geboden om uit de distributiebedrijven te stappen. Het feit dat gemeentebesturen niet langer in distributiebedrijven participeren, in combinatie met het fuseren van Infrax en Eandis tot één Vlaams distributiebedrijf, maakt het immers mogelijk om de distributiekost, en bijgevolg de energiefactuur, drastisch te verminderen. Doen we dit niet, dan zullen de energieprijzen verder ontsporen, met alle gevolgen van dien."