Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Een depolitisering van de SHM’s is dringend noodzakelijk

09/03/2012 16:01 - Persbericht

Het lopende multidisciplinair onderzoek naar het wanbeheer bij de 'Inter-Vilvoorde Maatschappij voor Huisvesting' en de geplande doorlichting van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Aarschot, Ninove en Ronse zijn een goede zaak. Eindelijk wordt er beleidsmatig ernstig werk gemaakt van de schrijnende mistoestanden in de sociale huisvestingssector die LDD reeds herhaaldelijk aan de kaak stelde. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) is alvast van oordeel dat de resultaten van deze onderzoeken niet dienen te worden afgewacht om nu al werk te maken van het depolitiseren van de veelal incompetente en zeer dure raden van bestuur

Recent interpelleerde Peter Reekmans Vlaams minister Freya Van den Bossche over het wanbeheer bij de 'Inter-Vilvoorde Maatschappij voor Huisvesting', een sociale huisvestingsmaatschappij die momenteel het voorwerp uitmaakt van een multidisciplinair onderzoek.

Peter Reekmans: "Er is tevens een doorlichting gepland van de sociale huisvestingsmaatschappijen 'Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen' in Aarschot, 'Ninove-Welzijn' uit Ninove en 'De Nieuwe Haard' uit Ronse. Voor nog eens vijf andere sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er reële vermoedens van wanbeheer, wat impliceert dat deze organisaties door hun hoog risicoprofiel preventief onder een strikt toezicht worden geplaatst. Onder impuls van Vlaams minister Freya Van den Bossche worden de wanpraktijken binnen de sociale huisvestingssector dus eindelijk aangepakt. De vraag is enkel waarom het zo lang heeft geduurd alvorens er iemand verantwoordelijkheid opnam. De voorbije jaren heb ik immers talloze keren diverse beheersproblemen in de sociale huisvestingssector aan de kaak gesteld. De huidige problemen zijn dan ook niet nieuw. "

Het beheer van de sociale huisvestingsmaatschappijen gebeurt veelal via hopeloos gepolitiseerde raden van bestuur.

Peter Reekmans: "Sociale bouwmaatschappijen worden doorgaans gerund door een louter politiek samengestelde raad van bestuur. Het spreekt dan ook voor zich dat die politiek benoemde bestuurders allerminst worden geselecteerd op basis van hun deskundigheid om een bepaalde sociale huismaatschappij oordeelkundig te besturen en beheren. De gangbare realiteit is dan ook dat een mandaat in een raad van bestuur veelal een compensatie is voor politici die zelf net naast een zitje in de gemeenteraad of schepencollege grepen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in tal van sociale huisvestingsmaatschappijen sprake is van wanbeheer. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat de raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen gedepolitiseerd worden en dat de toekomstige bestuurders enkel worden geselecteerd op basis van bestuursdeskundigheid. Met de twee miljoen euro aan zitpenningen die nu jaarlijks wordt uitbetaald aan veelal louter politiek benoemde bestuurders ben ik er ten stelligste van overtuigd dat de vereiste bestuursdeskundigheid kan worden aangetrokken om de sociale huisvestingsmaatschappijen op een professionele en dus maatschappelijk verantwoorde manier te runnen."

"De start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur, begin volgend jaar, is het ideale moment om deze sector eindelijk op een professionele leest te schoeien. Dit zijn wij de tienduizenden gezinnen die wachten op een sociale woning verplicht. Er valt dus echt geen tijd meer te verliezen om de sociale huisvestingssector ingrijpend te hervormen", besluit Peter Reekmans.