Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Dringend nood aan nieuwe personeelsnormen in de ouderenzorg

13/09/2010 00:00 - Persbericht - Welzijn

Het tekort aan verpleegkundigen blijft zich manifesteren. Bijna negen op de tien rusthuizen geven aan dat ze moeite hebben om vacatures voor verplegers in te vullen. Daarom pleiten ze voor een verlaging van de wettelijke norm aan verplegend personeel. De minimumnorm is nu 2,5 verplegers en verzorgers (waarvan minstens 1 verpleegkundige) per 15 ouderen.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "Zorg en verzorging zijn een essentieel basisrecht voor de rusthuisbewoners. Momenteel komt dit recht in het gedrang door het grote tekort aan verplegers. Dit tekort gaan we niet wegwerken met informatiedagen voor studenten verpleegkunde. Er moeten echte ingrepen komen om de zorg voor ouderen te waarborgen." 

LDD pleit voor een pragmatische oplossing. Op korte termijn kan de norm voor verplegend personeel verlaagd worden mits een bijhorende vervanging van verplegers door verzorgers. Het is immers minder moeilijk voor rusthuizen om vacatures voor verzorgers in te vullen aangezien hiervoor meer mensen in aanmerking komen. Bovendien is het eenvoudiger om werklozen om te scholen tot verzorgers in plaats van verplegers. Meer info: LDD dossier ouderenzorg

Uit onderzoek van Docendo (2009-2010) over de vraag en aanbod van verpleegkundigen in Vlaanderen blijkt dat slechts 9% van de afgestudeerden van de opleiding verpleegkunde ervoor kiezen om in de rusthuissector te werken.

Lode Vereeck: "Eén van de grootste hinderpalen voor jonge verpleegkundigen is het feit dat ze te veel (ver)zorgtaken moeten verrichten. Maar liefst 32% van de verpleegkundigen geeft aan wel in een zorgcentrum te willen werken indien ze meer verpleegkundige en minder verzorgende taken zouden moeten uitvoeren. Daarom is het nodig dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over de taakinhoud van het personeel in rusthuizen. Bovendien komen er voor de rusthuizen meer middelen vrij indien ze zorgtaken kunnen laten uitvoeren door verzorgers. Hierdoor is er meer ruimte om de aanwezige verpleegkundigen beter te verlonen." 

"Er moet grondig nagedacht worden over het lange termijn beleid in de ouderenzorgsector. Door de toenemende vergrijzing zal er in de komende jaren nood zijn aan 25.000 bedden. Dit wil ook zeggen dat er nood is aan honderden verpleegkundigen. Die gaan we niet vinden als we nu geen inspanningen doen om de job aantrekkelijker te maken." besluit Lode Vereeck.  

Reacties op "Dringend nood aan nieuwe personeelsnormen in de ouderenzorg"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*