Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Dringend nood aan minimale prestatieregeling bij stakingen!

19/12/2011 19:31 - Persbericht

Naar aanleiding van de oproep van de syndicale organisaties tot een algemene staking bij de openbare diensten op donderdag 21 december pleit Vlaams volksvertegenwoordiger en LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck er voor dat het federaal parlement op korte termijn een wetgevend initiatief neemt om een gewaarborgde minimale dienstverlening bij stakingen in de openbare sector mogelijk te maken.

De voor donderdag aangekondigde staking is spijtig genoeg geen uitzondering. Vastgesteld wordt dat de overheidsbedrijven te vanzelfsprekend naar het stakingswapen grijpen. Dit ultiem syndicaal middel zou immers pas mogen worden ingezet als de situatie muurvast zit en zeker niet bij een beginnend sociaal conflict, waarbij de overlegmogelijkheden niet zijn uitgeput.

Lode Vereeck: "Staken is een recht en dat moet ook zo blijven. Het feit dat het een recht is, betekent evenwel niet dat men zich te pas en te onpas op dit ultiem middel moet beroepen. Aangezien de uitzondering stilaan regel wordt, heeft de wetgevende macht, zeker in deze barre economische tijden, de dwingende plicht om een minimale dienstverlening bij stakingen te garanderen. Indien de vakbonden geen verantwoordelijkheid opnemen, rest er niets anders dan dat de wetgevende macht dat in hun plaats doet."

Deze staking zal duizenden burgers en bedrijven treffen die niets te maken hebben met dit sociaal conflict. Bovendien beschadigt het onnodig ons imago bij potentiële investeerders.

"De overheid belast de burgers reeds zeer zwaar. De burger heeft dan ook recht om van diezelfde overheid, zelfs bij stakingen, een minimale dienstverlening te eisen. Gezien de frequentie van de stakingen, de onevenredige schade die aan de economie wordt toegebracht in crisistijden, vind ik het niet meer dan gerechtvaardigd om ook bij stakingen een minimale dienstverlening op te leggen. In vele van onze buurlanden, in casu Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk bestaat een dergelijke minimumdienstverlening reeds lang. Hoog tijd dat er ook bij ons klare wijn wordt geschonken. Niemand is er immers bij gebaat om onze welvaart en ons welzijn op het spel te laten zetten", besluit Lode Vereeck.