Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Dringend investeren in PAB’s

13/10/2010 17:30 - Persbericht

In zijn septemberverklaring kondigde minister-president Kris Peeters aan dat er het komende werkjaar 45 miljoen euro vrijgemaakt zal worden voor het departement Welzijn.  30 miljoen daarvan zal naar de gehandicaptensector gaan. Budgethoudervereniging BOL-BUDIV wees de minister-president er op dat meer dan de helft van dit gehandicaptenbudget naar het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) moet gaan om er de lange wachtlijsten weg te kunnen werken. Gisteren werd echter aangekondigd dat slechts 5,7 miljoen euro naar PAB's zou gaan.

Patricia De Waele (LDD), Vlaams Volksvertegenwoordiger: "Gehandicapten die dringend een PAB nodig hebben worden door deze regering compleet in de steek gelaten. In 2008 beloofde, toenmalig minister van Welzijn, Steven Vanackere wel nog aan iedere gehandicapte van categorie V (de zwaarst zorgbehoevenden) die voor eind 2007 een PAB had aangevraagd de garantie op een PAB in 2008. De 2.125 PAB's die zo vooropgesteld werden tegen 2008, werden echter niet gehaald. Meer nog, ten opzichte van 2008 is de wachtlijst voor PAB's intussen zelfs meer dan verdubbeld tot 5.500 personen. Zulke wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zijn een democratische welvaartstaat als de onze volstrekt onwaardig."

Meerjarenplan gehandicaptenzorg

In 2010 beloofde huidig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een meerjarenplan op te stellen om het gehandicaptenbeleid in een nieuwe richting te sturen. Dit zou de sector toelaten beter te kunnen plannen en de gehandicapte zou eindelijk weten waar hij staat.

Patricia De Waele: "Aangezien de overheid zijn beloften niet kan nakomen, meestal omwille van budgettaire beperkingen, is het aangewezen om de beschikbare budgetten voor Welzijn en Volksgezondheid zo efficiënt mogelijk in te zetten. Helaas moet LDD vaststellen dat de minister het belangrijker vindt om meer dan 6 miljoen euro naar 'beleid en organisatie' te laten gaan alsook meer dan 4 miljoen euro naar 'vraagverduidelijking'. Mocht men die 10 miljoen immers extra investeren in nieuwe PAB's dan zou men meteen zo een 400 zwaar zorgbehoevenden kunnen helpen."

Thomashuizen, een formule op maat

LDD eist ook dat de Vlaamse regering het Persoonsgebonden Budget (PGB) veralgemeend invoert. Een PGB geeft net zoals het PAB de mogelijkheid aan de gehandicapte om zijn eigen zorgpakket samen te stellen, maar laat bovendien toe dat de gehandicapte er ook zorg mee kan inkopen bij een voorzieningsinstelling van zijn keuze. Thomashuizen, kleinschalige voorzieningen waar - veelal zwaar - gehandicapten worden opgevangen in een huiselijke sfeer, waarbij twee verzorgers samen leven met maximaal acht zorgbehoevenden, zijn zo een voorbeeld van voorzieningen op maat.

Patricia De Waele: "Wanneer het traditionele aanbod in de zorgsector tekort schiet moet men alternatieve zorgvormen durven te onderzoeken. Daarom vraag ik met aandrang dat minister Vandeurzen de samenwerking met kleinschalige privé-initiatieven, zoals thomashuizen, ondersteunt."

Patricia De Waele zal de minister hierover volgende week om tekst en uitleg vragen, meer specifiek zal Patricia De Waele de vraag stellen of 'zorg op maat' nog steeds een prioriteit is van deze Vlaamse regering. Want uit de concrete beslissingen van minister Vandeurzen blijkt net het omgekeerde.

Reacties op "Dringend investeren in PAB’s"

Etienne Vincent
13/10/2010 20:13
Patricia, zeer onderbouwd artikel; geef ze er maar van langs met hun foute cijfers en bewijs nog maar eens dat onze fractie in het Vlaams Parlement uitstekende dossierkennis heeft.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*