Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Dopingboetes bij amateurs brengen 310.000 euro op (Het Belang Van Limburg, pag. 10, 07/03/2013)

07/03/2013 14:05 - Verschenen

246 amateurs bestraft, tegenover slechts 13 Profs

In Vlaanderen hebben 402 amateursporters zich de voorbije vier jaar moeten verantwoorden voor dopinggebruik. 246 onder hen (61%) kregen een effectieve schorsing en moesten in totaal 310.390 euro aan geldboetes en procedurekosten betalen.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Training

In de periode 2009-2012 moesten 402 amateursporters zich verantwoorden bij de disciplinaire commissie voor mogelijk dopinggebruik op training of tijdens wedstrijden. Ter vergelijking: in dezelfde periode moesten slechts 13 profsporters (exclusief wielrenners) dat doen bij het Vlaams Doping Tribunaal. 3 246 werden geschorst (61%). 3 48 kregen de vrijspraak (12%). 3 Bij 60 sporters (15%) werd de zaak overgemaakt aan de bevoegde internationale federatie. 3 16 sporters (4%) kwamen ervan af met een berisping 3 Vier dossiers (1%) werden geseponeerd. 3 Het onderzoek naar 28 dossiers (7%) loopt nog.

Meer sancties

In 89 dossiers tekende de amateursporter of de Vlaamse regering beroep aan bij de disciplinaire raad. Dat haalde weinig uit, want in 64 gevallen (72%) werd de sanctie gehandhaafd of uitgebreid.

Ulla Werbrouck vindt het verschil in de verhouding schorsing/vrijspraak tussen profs en amateurs groot. "Bij de profs werd 69 procent vrijgesproken van mogelijk dopinggebruik, bij de amateurs was dat slechts 12 procent. Omdat de sportieve en financiële belangen bij profs erg groot zijn, schakelen zij vaak een advocaat in om ervoor te zorgen dat ze vrijgesproken worden.

Amateursporters doen dat niet."

Dat elitesporters zich veel minder vaak moeten verantwoorden voor mogelijk dopinggebruik, wil volgens Werbrouck niet zeggen dat ze ook minder doping gebruiken.

"Wanneer profs doping nemen, maken ze vaak deel uit van een groter circuit waar men weet hoe doping verborgen kan worden gehouden."

Kosten

In de periode 2009-2012 kostten deze disciplinaire procedures de Vlaamse overheid 106.612 euro aan vergoedingen voor commissie- en raadsleden, aan procedurekosten wegens vrijspraak, en aan beroepsprocedures.

In dezelfde periode verdiende de Vlaamse overheid 310.390 euro aan geldboetes of terugbetalingen van procedurekosten.

Daarvan is al 214.168 euro betaald.

"De netto-ontvangsten van dopingcontroles bij amateursporters bedroegen in die vier jaar dus 203.778 euro", aldus Werbrouck.

"Dopingcontroles bij amateursporters zijn dus niet alleen vanuit gezondheidsstandpunt verdedigbaar, ook financieel doet Vlaanderen hier een goede zaak mee. Deze opbrengsten gaan immers naar een fonds ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening."

© 2013 Concentra