Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Digitale bouwaanvraag vermindert regelneverij niet

03/03/2011 18:49 - Persbericht

Tegen eind 2012 zouden burgers, architecten en bedrijven hun bouwaanvraag of melding digitaal moeten kunnen indienen. Dat is tenminste wat Vlaamse ministers Philippe Muyters (N-VA) en Geert Bourgeois (N-VA) donderdag bekend maakten op de bouwbeurs Batibouw. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe juicht deze administratieve vereenvoudiging toe, maar wijst er op dat een digitale bouwaanvraag niks verandert aan de vergunningstermijnen en dat daarmee nog geen einde komt aan de regulitis.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger: "De digitale bouwaanvraag heeft zeker tal van voordelen en zal de vergunningsprocedure vereenvoudigen. Eindelijk zet de Vlaamse Regering zijn voornemen van administratieve vereenvoudiging een beetje kracht bij. We hebben er alleszins lang genoeg op moeten wachten."

Het systeem zal pas tegen eind 2012 over heel Vlaanderen geïmplementeerd worden.

Sabbe: "We moeten dus nog twee jaar wachten alvorens het internetloket voor digitale indiening van vergunningen operationeel zal zijn. Tegelijk verandert de digitale bouwaanvraag nog niks aan de vergunningstermijnen. Die zijn nog steeds te lang. In die optiek heb ik al meermaals gepleit voor het automatisch verstrekken van een vergunning als het college van burgemeester en schepenen binnen de vooropgestelde termijn geen beslissing neemt. De burger of ondernemer mag er in dat geval van uit gaan dat de vergunning stilzwijgend is aanvaard. Geen nieuws is dan dus goed nieuws."

"De digitale bouwaanvraag is een stap in de goede richting, maar er is en blijft nog steeds te veel regelneverij in Vlaanderen", besluit Sabbe.

Reacties op "Digitale bouwaanvraag vermindert regelneverij niet"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*