Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Decreetswijziging intercommunales: ook PBE moet volgen

23/05/2012 13:38 - Persbericht

Het Vlaams Parlement behandelt vandaag in spoed een wijziging van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking om zo de vermindering van het aantal mandaten in deze intercommunales mogelijk te maken. Het kamerbrede voorstel is mee ondertekend door Peter Reekmans. Het LDD-parlementslid maakt van deze zaak al sinds het begin van de legislatuur een strijdpunt. Hij wil er verder op aandringen dat ook de Vlaams-Brabantse energiedistributiemaatschappij PBE de al opgestarte afbouw van mandaten dit jaar nog volgt.

Vlaams Parlementslid Peter Reekmans stelde in het begin van de legislatuur als eerste de wildgroei van politieke mandaten in intercommunales aan de kaak in het Vlaams Parlement. "Drie jaar na mijn eerste tussenkomsten werd dit thema eindelijk bespreekbaar. Op last van de minister werd bijgevolg werk gemaakt van de vermindering van de mandaten bij vooral de energieintercommunales. Bij Eandis verdwijnen zo maar liefst 2/3 van de politieke mandaten en bij Infrax  60%. Alle partijen zijn mij uiteindelijk gevolgd in de redenering dat deze maatregel ten goede komt aan de vereenvoudiging, transparantie en efficiëntie van de structuren en werking van de intercommunales. Toch is er nog verder werk aan de winkel: zo wil ik bij mijn tussenkomst erop wijzen dat de Vlaams-Brabantse energiedistributiemaatschappij PBE, onderdeel van Infrax, blijft weigeren de mandaten af te bouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is echter strikt noodzakelijk en PBE dient in deze enige realiteitszin aan te dag te leggen", aldus Peter Reekmans.

De decreetswijziging is noodzakelijk om voortaan in een verkiezingsjaar de statuten te kunnen aanpassen. Peter Reekmans: "De wijziging maakt de vermindering van het aantal mandaten mogelijk, omdat alle partijen het erover eens zijn dat dit geenszins het beleid van de nieuwe gemeenteraden kan beïnvloeden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën van de gemeenten verstoren.

Andere aanpassing is dat de wijziging in het kader van een algemene afbouw ook toelaat regionale bestuurscomités op te richten, op voorwaarde dat de geografische spreiding dit verantwoordt en er wordt afgezien van regionale adviescomités en een directiecomité."