Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

De Waele: “Sociale woningen meer controleren en streng optreden tegen gebreken.”

19/02/2014 11:55 - Opinie

Uit cijfers die minister Van den Bossche vandaag vrijgaf, blijkt dat er het voorbije jaar meer woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard werden. In 2013 werden er 3.608 woningen ongeschikt verklaard, terwijl er dat in 2012 nog 2.776 waren.

Vooral de steden Gent en Antwerpen hebben vorig jaar een versnelling hoger geschakeld en de controles fors opgevoerd, wat tot een hoger aantal ongeschikte en onbewoonbare woningen leidde.

Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) stelt vast dat de private huisvestingsmarkt veel meer gecontroleerd wordt dan de sociale huisvestingsmarkt.

De Waele: "Het aantal controles op de private markt is gestegen en verschillende steden hebben een versnelling hoger geschakeld om huisjesmelkerij tegen te gaan. Maar ook de sociale huisvestingsector is niet vrij van zonden."

Uit cijfers die het parlementslid eerder opvroeg, blijkt namelijk dat er in tussen 2010 en 2012 meer dan een verdubbeling was  van het aantal besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring voor sociale huurwoningen en dat er geregeld een ernstig risico op elektrocutie/brand/CO-vergiftiging vastgesteld wordt, maar ook schimmelvorming, opstijgend vocht en andere ernstige tekortkomingen.

De Waele: "Dergelijke zaken zijn niet te tolereren. En zeker niet in sociale woningen. De controles van sociale woningen moet opgevoerd worden en de wooninspectie moet strenger optreden tegen de sociale huisvestingsmaatschappijen die niet voldoen aan de normen. De sociale huurder heeft ook recht op een kwalitatief goede woning."