Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

De Vlaamse isolatiepremie komt er!

22/12/2011 17:48 - Persbericht

Omdat het federaal fiscaal voordeel voor energiebesparende maatregelen komt te vervallen, dienden Vlaams volksvertegenwoordigers Bart Martens (sp.a) en Peter Reekmans (LDD), beiden lid van de commissie Energie van het Vlaams parlement, een resolutievoorstel in. Aangezien dit voorstel tevens werd ondertekend door vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen CD&V en N-VA én de oppositiepartijen Open VLD en Groen! zal het logischerwijze, in het Vlaams parlement, worden goedgekeurd waardoor de Vlaamse regering werk zal dienen te maken van een Vlaamse isolatiepremie.

Door het plots schrappen van het federaal fiscaal voordeel voor energiebesparende maatregelen dreigde isoleren in 2012 niet meer fiscaal te worden gestimuleerd. Er was dan ook dringend nood aan een Vlaams alternatief om dit te verhinderen.

Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): "Bedoeling van deze resolutie is om de bouwsector en de verbouwers gerust te stellen dat er, in de plaats van het federaal fiscaal voordeel, in 2012, een Vlaams alternatief zal worden uitgewerkt. Isoleren is immers de goedkoopste manier om energie te besparen en logischerwijze moet dit ook in de toekomst fiscaal worden gestimuleerd."

De initiatiefnemers van de resolutie achten het evenwel niet aangewezen dat de Vlaamse overheid een identieke subsidieregelgeving creëert.

Peter Reekmans: "De subsidieregelgeving van de federale regering werd in al die jaren nauwelijks of niet aangepast waardoor ze niet meer sturend is. Via dit resolutievoorstel willen we dan ook dat er door de Vlaamse regering, binnen de beschikbare budgettaire mogelijkheden, een sturende, innovatieve Vlaamse subsidieregeling wordt uitgevaardigd waarbij bovendien de 'betere leerlingen van de klas' worden beloond. Tevens beogen we, via dit resolutievoorstel, dat er paal en perk wordt gesteld aan het isoleren met twee snelheden, want vandaag gelden er strenge isolatienormen voor nieuwbouw, maar niet voor vernieuwbouw. Het voorstel van resolutie beoogt dan ook dat er een isolatienorm wordt ingevoerd waaraan buitenschrijnwerk, dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie minimaal moet voldoen om nog in aanmerking te komen voor een premie van de Vlaamse overheid." 

Ook willen sp.a, LDD, CD&V, N-VA, Open VLD en Groen! dat er een brede informatiecampagne wordt opgezet inzake 'de calculator van het Vlaams Energieagentschap' (VEA). Deze 'calculator' laat immers aan eenieder toe om op een eenvoudige manier het rendement van energiebesparende investeringen te berekenen.

"Dat de Vlaamse oppositie samen met de meerderheid dit opmerkelijk initiatief nemen, moet de bouwsector en de verbouwer gerust stellen dat, ook in 2012, isoleren fiscaal zal worden ondersteund.", besluit Peter Reekmans.

Reacties op "De Vlaamse isolatiepremie komt er!"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*