Volgens een visienota van het gemeenschapsonderwijs mogen anderstaligen nu hun moedertaal spreken, zowel in de klas als op de speelkoer. Pragmatisme is een moral duty, maar nivellering omlaag en aanpassing aan de laagste norm stoppen volgens mij de ontwikkeling en stagneren de creativiteit.

In het PISA onderzoek van 2012 scoren allochtonen die thuis Nederlands spreken in het Vlaams onderwijs hetzelfde niveau als die van Zweden en Hongarije. Allochtonen die thuis geen Nederlands spreken halen het niveaugemiddelde van Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten, twitterde Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie aan de UGent. De blootstelling aan Nederlands is immers bepalend voor de schoolprestaties.