Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

De taaie vooroordelen over de Bange Blanke Man

03/02/2009 18:24 - Opinie - Inburgering - Asiel en migratie

De K.U.Leuven heeft een studie gepubliceerd die stelt dat de helft van de Vlamingen vindt dat de islamitische waarden een bedreiging zijn voor Europa. De Bange Blanke Man is opnieuw de boeman, de boodschappers (de media) worden opnieuw aan de schandpaal genageld. Blasfemie of toch niet?

Misschien heeft de Bange Blanke Man het Human Development Report gelezen van de VN waarin moslimonderzoekers stellen dat de 22 islamitische landen achterblijven in ontwikkeling en dat ze van alle wereldregio's op het vlak van democratie, arbeidsproductiviteit, vrijheid en analfabetisme het slechtst presteren, op sub-Sahara-Afrika na.

De culturele creativiteit wordt er gefnuikt door censuur en religieus fanatisme. De religie drukt als een loden plaat op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Zou het niet kunnen dat de Bange Blanke Man (/Vrouw) vreest dat hij/zij een tweede keer zal moeten strijden voor de idealen van de Verlichting? Als hij/zij ziet dat in de islam de emancipatorische klok qua vrouwen- en homorechten terug op nul wordt gezet. Als hij/zij ziet dat de voorvechters van de vrouwenbeweging, die in de vorige eeuw succesvol gestreden hebben voor vestimentaire en seksuele vrijheid vandaag verdrinken in het bad van collectieve zelfverloochening.

Misschien vreest ze dat onze vrijdenkendheid dreigt te worden beteugeld als ze vloekt met de archaïsche waarden en het religieus conservatisme van de islam.

Misschien wordt de Bange Blanke Man overheerst door gevoelens van woede, medelijden en onmacht voor het lot van Palestijnse kinderen, die in de openluchtgevangenis van Gaza om het leven komen door Israëlische kogels, maar begrijpt hij niet dat islamitische heethoofden daarom het straatmeubilair van Brussel aan diggelen moeten slaan. Misschien heeft hij aan den lijve ondervonden hoe het grootstedelijk islamo-socialisme meer segregatie heeft voortgebracht dan integratie, meer getto's en 'no go'-areas dan sociale oases en een onderklasse die gedoogd en gegijzeld wordt door de slachtoffercultuur en het cultuurrelativisme.

Misschien heeft hij stilzwijgend opgemerkt dat de allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Ze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit landen waar islam de 'leitkultur' is en als staatsgodsdienst beleden wordt. Eén derde van onze gevangenispopulatie heeft Marokkaanse roots. Het eventueel verband tussen beide is voer voor niet-bange sociologen, want de waarheid die men niet wil horen, wordt dan al vlug als een belediging en een vorm van racisme beschouwd.

Op de beleidsindex voor migratie en integratie scoort België als derde beste van de 25 EU-landen. Misschien vraagt onze Bange Blanke Man zich af waarom de leerachterstand, de criminaliteit en de werkloosheid groter zijn bij allochtonen van de tweede generatie dan die van de eerste generatie.

Donderpreken

Misschien heeft hij de donderpreken gehoord van één of andere ayatollah die het terrorisme predikt en de dood verheerlijkt. Die de decadente westerse beschaving wil vernietigen en vervangen door een menselijke woestijn op het ritme van de sharia. Theocratie is de ergste vorm van despotisme. Wie zich beroept op het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid, moet ook godsdienstkritiek kunnen aanvaarden.

Misschien heeft onze Bange Blanke Man er genoeg van dat onze maatschappij door het stof gaat voor absurde multiculturele dogma's en wetenschappelijke onzin zoals het creationisme, die de verworvenheden van de Verlichting en de wetenschap trachten te overheersen. Het maatschappelijk leven berust op onderling vertrouwen. Als de cultuur en de waarden te veel verschillen en het referentiekader zoek is, wordt het onderlinge vertrouwen aangetast.

Als de moslims en de moslima's morgen op straat komen voor gelijke vrouwenrechten, tegen het maagdendogma en aparte zwemuurtjes, voor de vrije meningsuiting en voor vrij onderzoek, voor de scheiding tussen Kerk en staat en tegen terrorisme, dan zal ik mee betogen. Dan zullen de 48% Bange Blanke landgenoten die vinden dat de islamitische waarden een bedreiging vormen voor Europa, krimpen als sneeuw voor de zon.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter Lijst Dedecker

© 2009 Concentra