Waar je ook gaat langs Vlaamse wegen, je komt er aanplakborden van politici tegen. Zo'n 36.545 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober staren je verleidelijk aan met een Pepsodent-glimlach. Een parade van m'as-tu vu's op een morzel weidegrond. Het laat de koeien onverschillig en de meeste mensen ook. Relieken uit een ver reclame-verleden, maar door overjaarse wetten van de zichzelf beschermende traditionele partijen is het nagenoeg de enige manier voor nieuwkomers om van hun kandidatuur kond te doen.