Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

De soap van het Schipdonkkanaal

04/03/2009 00:36 - Opinie - Vlaams - Infrastructuur

Soaps zijn allang niet meer het alleenrecht van televisiezenders. Ook de Vlaamse regering kent er ondertussen aardig wat van.

De nieuwste soap draait rond het project Schipdonkkanaal, aldus Ivan Sabbe, ondervoorzitter van Lijst Dedecker.

Het scenario oogt alvast veelbelovend: een irreëel en megalomaan project voor het containervervoer per schip, hopen geld die over de balk worden gegooid, het lieflijkste deel van West-Vlaanderen dat genadeloos wordt vernield en talloze levens die worden gehypothekeerd. En dat allemaal om een monstrueus en totaal zinloos openbaar werk te realiseren. Kortom, spanning en sensatie verzekerd (en helaas géén happy end...)!

Geld in het water gooien. Het is een populair Vlaams gezegde maar als de Vlaamse regering haar zin krijgt, dan zal het er ook echt van komen. Want de geplande 46 kilometer lange verbreding van het Schipdonkkanaal blijkt reeds op voorhand geheel nutteloos.

Het Boudewijnkanaal, het stuk tussen Zeebrugge en Brugge, is immers reeds een volwaardig zeekanaal, ook al zie je er momenteel meer zeiljachtjes spelevaren dan dat er zeeschepen passeren. Het enige wat eigenlijk nog moet worden aangepakt, is het stuk waterweg van het kanaal Oostende-Brugge-Gent. Dat is overigens een flink stuk goedkoper dan het hele project Schipdonkkanaal.

De te verwachten impact op de mobiliteit in Brugge kan perfect worden opgelost. Meer zelfs, door twee extra spoorlijnen aan te leggen, kan het containervervoer per schip helemaal worden opgevangen. Spoorlijnen die overigens reeds goedgekeurd en voorzien zijn in het meerjarenplan van Infrabel. Maar om één of andere bizarre reden heeft de Vlaamse regering hier allemaal geen oren naar. Ook non-fictie kan duidelijk best spannend zijn...

De Vlaamse regering blijkt ook selectief blind -zeg maar ‘Katarakt' op Vlaams niveau- want de uiterst valabele alternatieven van de estuaire vaart, kruiplijncoasters en short sea shipping worden moedwillig over het hoofd gezien. Of zou het te wijten zijn aan de ‘toevallig' geheel foutieve gegevens waarop de Vlaamse regering zich baseert om haar gelijk te proberen halen? Slechtziendheid is duidelijk echt een handicap.

In cijfertjes blijkt de Vlaamse overheid al evenmin uit te blinken. Zo is ze niet op de hoogte van haar eigen financiële steun voor de bouw van een nieuwe sluis met een capaciteit van 140.000 ton in Terneuzen. Dat wordt een belangrijke troef, naast de huidige sluis die met 84.000 ton eveneens een ruime capaciteit heeft. De zin van een verbreding van het Schipdonkkanaal ontgaat mij hier dan ook volledig. Tenzij een zoveelste bijdrage aan de fameuze lijst van Grote Nutteloze Werken, met ondermeer de scheepslift van Strépy en het hellend vlak van Ronquières als roemrijke zinloosheden. Er worden overigens wel meerdere memorabele denk- en rekenfoutjes begaan. Zoals de potentieelberekeningen wordt zelfs Rotterdam, nota bene de grootste haven van Europa en bovendien uiterst strategisch verbonden met de Rijn, wordt genoemd als hinterland dat zal kunnen worden bevoorraad. Met cijfers bewijst men nu eenmaal alles en niets.

De Fransen lopen alvast niet warm voor deze nieuwe Vlaamse soap waardoor het hele project een natte droom dreigt te worden. Sarkozy schroefde immers het voorziene budget terug voor de benodigde verbinding op Franse bodem die haven van Zeebrugge met het Seine-bekken moest verbinden om zodoende de containervaart richting Spanje te loodsen. Een Vlaamse utopie van jewelste, want 7/8 van alle containers die in Zeebrugge worden gelost, gaan vervolgens in noordelijke of oostelijke richting via Antwerpen en zo naar het zeekanaal Brussel, het Albertkanaal of het Schelde-Rijn kanaal. Het heeft dus hoegenaamd geen zin om die schepen eerst een omweg te doen maken via het Schipdonkkanaal richting Gent om vervolgens toch weer in de Westerschelde te belanden.

Als het project wordt gerealiseerd, krijgt Vlaanderen overigens een nieuwe attractie in de vorm van zijn eigen Gaza-strook. Rond de leefkern van het dorp Zwankendamme zal dan immers een metershoge berm met geluidsscherm worden aangelegd. Daar kan zelfs geen muurtje in Berlijn of China tegenop. Het ingesloten Zwankendamme kan dan meteen fungeren als alternatief voor de recreatieve en toeristische branche rond Damme die helemaal zal worden gefnuikt door de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Eind goed al goed? Toch niet, want Vlaamse soaps eindigen nu eenmaal nooit met een happy end. Of hoe de Vlaamse kool het so(a)p niet waard is.


(c) Ivan Sabbe, Ondervoorzitter LDD