Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

De renteniersmaatschappij: het debat (De Morgen, p. 18, 14/09/2012)

14/09/2012 10:16 - Verschenen

In weinig landen is het verschil tussen de belastingtarieven voor wie geld verdient met werken en wie geld verdient met geld zo groot als in 'België, waar de rentenier minder bijdraagt dan de verpleegster' (DM 13/9). Een greep uit de reacties.

Vermogens-belasting

De huidige discussie over een vermogensbelasting is voorbijgestreefd. De landen met een dergelijke belasting hebben ze niet voor niets weer afgeschaft. Vermogenswinst uit bedrijfsinvesteringen wordt nu al drie keer belast. Vermogen bestaat immers grotendeels uit spaarcenten dat afkomstig is uit inkomen door arbeid en dat reeds belast werd in de inkomensbelasting (tot 50%).

De opbrengsten uit investeringen worden dan een eerste keer belast in het bedrijf via de vennootschapsbelasting (33%) en een tweede keer bij de aandeelhouder via de roerende voorheffing (15%). Een vermogensbelasting komt er dus op neer dat spaargeld een vierde keer wordt belast. In het huidige belastingstelsel resulteert een vermogensbelasting logischerwijze in kapitaalvlucht. De uitdaging bestaat erin om belastingen te zetten die (1) de financieringsbehoefte van de overheid op duurzame wijze dekken en (2) de beheers- en controlekosten van de fiscale administratie beperkt houden, die (3) rechtvaardig én matig zijn opdat de economische groei niet gefnuikt wordt en die (4) kunnen rekenen op een parlementaire meerderheid. De gelijke fiscale behandeling van alle inkomens, zowel uit arbeid als vermogen, voldoet aan bovenstaande 4 criteria. Mijn voorstel is om lonen, pensioenen, huren, renten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden aan éénzelfde percentage te onderwerpen. Zo'n uniforme belasting is rechtvaardig omdat iedereen gelijk is voor de (belasting)wet en dezelfde lasten draagt. Bovendien zorgen de verruiming van de belastingbasis en de afschaffing van alle aftrekposten voor een lager belastingpercentage. Hierdoor wordt een aanzienlijke verlaging van de lasten op arbeid mogelijk. Dit vergroot de goesting om te werken en om werk te creëren. Lode Vereeck, Vlaams parlementslid en fractieleider LDD

© 2012 De Persgroep Publishing