Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

De olifant heeft een muis gebaard: over het populisme van SP.A et les autres

26/05/2009 15:45 - Opinie

Mathias Daneels stelt vast dat de kritiek en commentaar van SP.A 'et les autres' op LDD niet echt verder gaan dan het heen en weer gooien van het containerbegrip 'populisme'.

"Over de vrijheid en de verantwoordelijkheid om zelf iets van het leven te bakken, rept verzameld links in deze non-campagne met geen woord. Populisme? Mon oeuil!"

(...)

'Jobs, jobs en nog eens jobs', dat is de mantra waarmee de SP.A van school naar achterafzaaltje trekt.

Dat banen worden gecreëerd door ondernemers die risico's, pestbelastingen, een administratieve janboel en andere vijandigheden moeten trotseren, heb ik tijdens de debatten die ik achter de rug heb niet één keer horen vertellen, behalve door mezelf dan.

De PvdA doet daar in de regel nog een schepje bovenop. Qua populistische volksmennerij en naar de mond praten spannen de Antwerpse kopman Peter Mertens en zijn Hobokense partijgenote Mie Branders de kroon: pak het geld bij de rijken, verhoog (!) de vennootschapsbelasting, terugkeer van de planeconomie, nationaliseer de productiemiddelen, neen aan de woekerwinsten van 'die smeerlappen van patroons'!

Eén en ander gaat er vooral in BSO- en TSO-scholen zonder glijmiddel in, als een ouwel in een ouderling. Dat Fatima en Mohammed in Vlaanderen door diezelfde smeerlappen worden achtergesteld en gediscrimineerd, natuurlijk is dat zo, schreeuwen PvdA, LSP (Links Socialistische Partij), SLP (Sociaal Liberale Partij), Groen! en SP.A net niet in koor.

Over de vrijheid en de verantwoordelijkheid om zelf iets van het leven te bakken, rept verzameld links in deze non-campagne met geen woord.

Populisme? Mon oeuil!

Het wordt de hoogste tijd de notie populisme tot haar ware en eigenlijke proporties te herleiden en te herijken. Een waardevolle, intellectueel-eerlijke bijdrage tot het debat is het essay/pamflet 'Pleidooi voor populisme' van David Van Reybrouck (Uitgeveij Querido, 2008). Van Reybrouck ontdoet de term populisme niet enkel van zijn negatieve, makkelijke bijklank, hij legt de vinger op een diepe wonde: de kloof tussen de hoogopgeleide elite (politiek, journalistiek, academisch, cultureel) en het volk.

Wanneer De Gucht, Gennez en andere vogels het over populisme hebben vergeten ze dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking zich geheel vervreemd voelt van levenssfeer en hermetische mandarijnentaal zoals gebezigd door het regentendom in en om de Wetstraat en hun slaafse, aanhorige media.

Dat arbeiders, bedienden en huisvrouwen die stil en ongedwongen alles voor malkander doen zich makkelijk en scherp herkennen in het gezond verstand van LDD, zit het establishment en de lakeien van de Wetstraat hoog.

Zelfs de meerwaardezoeker zit op dezelfde golflengte. Iets meer dan 220.000 kiezers/lezers/surfers hebben inmiddels De Stemtest van De Standaard afgelegd. Lijst Dedecker blijkt het aantrekkelijkste programma van alle partijen te hebben. Mening, visie en maatschappelijk-politieke keuzes van maar liefst 17,3 procent van de deelnemers, blijken parallel te sporen met het programma van LDD.

Het is begrijpelijk dat dit resultaat alle andere Vlaamse partijen onrustig maakt. Dat zelfonderzoek dezen vreemd is, is genoegzaam bekend. Dat vervolgens voor de laaghartige en soms lafhartige tackle wordt gekozen, verdient ruimere bekendheid.

Kritiek en commentaar van SP.A 'et les autres' op LDD komt niet echt verder dan het heen en weer gooien van het containerbegrip 'populisme'. Met als goeie tweede: 'het gaat om de eerlijke, warme samenleving'.

Bezuiden de taalgrens loopt het met die eerlijke, door de sociaal-democratie gedomineerde politiek en samenleving zo'n vaart niet. De opsomming is niet exhaustief: corruptie bij de sociale woningmij 'La Carolorégienne', de onkostennota's van de rode passionara Lizin, de verbouwingswerken van Van Cau Jr., op studiereis met Happart, Donfut die al bijklussend voor een intercommunale onder oud-voorzitterschap van di Rupo 13.000 euro per maand schuift en - minstens zo jammerlijk - een PS-schepen die op kinderpornoplaatjes is geabonneerd.

Benieuwd of er op 1 mei 2010 nog een SP.A-kopstuk te porren is om samen met Di Rupo gezwind De Internationale aan te heffen.

Helemaal te gek voor woorden en een totaal gebrek aan politiek fatsoen is dat uitgerekend LDD-debaters uit de mond van SP.A moeten vernemen dat JMD slechts op schandaal uit is!

Het is niet LDD dat overheidsgebouwen via belastingparadijzen en opgesmukte cijfers in virtuele begrotingen heeft gesmokkeld, dat is schimmig broddelwerk signé de Vlaamse klassieke partijen en hun Franstalige zusters. Het is niet LDD dat de minister van Economie Moerman heeft geleverd. Het is niet LDD dat de canapébenoemingen bij de politietop fiatteert.

Het is de ultieme, krankzinnige logica van het doodgeregeerde, amechtig naar adem piepende België en de anti-parlementaire particratie: hij die het schandaal naar boven woelt, is een populistisch gevaar, zij die de deksels op stinkende potten vastschroeven verdienen het predikaat voorbeeldige democraat.

De - ook door de Vlaamse overheid gefinancierde - media doen aan dat bashen van LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker maar wat graag mee. Diezelfde media hebben het nooit over populisme wanneer

  • het hardwerkendste Vlaams parlementslid Patrick Janssens zich met enige cadeautjes van A en een geboorteregister richting baby-olifantje Kai-Mook haast, achterna gezeten door peter Kris Peeters en meter Patricia Ceyssens
  • Guy Verhofstadt in De Zondag zegt dat we 'naar een nieuwe politieke cultuur moeten'. De mémoires van oud-VLD penningmeester Leo Goovaerts niet aandachtig gelezen?
  • Bart De Wever en het tweespan Tom en Jean-Luc Dehaene ons alles weten te vertellen over hun Body Mass Index en dieet.

In de kwaliteitskranten waaruit ik bovenstaande wetenswaardigheden pluk, lees ik anders wel dat het een schande is dat deze campagne nergens over gaat.

Nog tijdens de eerste aflevering van Verkiezingen 09 kregen alle kopstukken de kans iets - ietsiepietsie - over hun programmaspeerpunten te zeggen. Behalve LDD-boegbeeld JMD: die kreeg de uitgekauwde Vijnck/dedective controverse weer voor de voeten gegooid.

Helemaal populistisch is de manier waarop de SP.A - bij gebrek aan enig ander thema - halfweg de campagne als bij toverslag de toplonen opnieuw van stal haalt.

Andermans toplonen natuurlijk. Niet deze van de socialisten Herman Verwilst (Fortis), Jannie Haeck (NMBS), Luc Van den Bossche (BIAC) en wij vergeten enige kameraden.

Steve Stevaert bijvoorbeeld, de enige echte uitvinder van het populisme in Vlaanderen. De man die de bus gratis zou maken, bus die de Vlaamse gemeenschap inmiddels 1,3 miljard per jaar kost terwijl de files geen centimeter korter zijn geworden, die zijn partij verweesd en in puin heeft achtergelaten en voor de vlakke, oud-Belgische gouverneursloopbaan in het bronsgroen eikenhout heeft gekozen.

Populisme? Mon oeil!

(c) Mathias Danneels
4de plaats Vlaams Parlement, kieskring Antwerpen