Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

De Lijn moet de tering naar de nering zetten

16/12/2011 21:09 - Persbericht

De openbare vervoersmaatschappij De Lijn, die jaarlijks een klein miljard aan Vlaamse toelagen opsoupeert, heeft een plan klaar om drastisch te besparen en een tekort van 40 miljoen euro weg te werken. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) kan alleen maar toejuichen dat De Lijn eindelijk de tering naar de nering zet. De Lijn haalt immers slechts 16% van haar budget uit eigen inkomsten, terwijl de overige 84% wordt opgehoest door de belastingbetaler, ook als die nooit gebruik maakt van bus of tram.

Het basismobiliteit-idee waardoor zowat overal openbaar vervoer ter beschikking wordt gesteld, is toe aan een grondige kosten-batenanalyse. In de periode dat de socialistische excellenties bevoegd waren voor mobiliteit in Vlaanderen, was heel veel mogelijk. Bussen en trams werden in overvloed ingezet, zelfs belbussen die noch sociaal, noch economisch, noch ecologisch te verantwoorden zijn.

Peter Reekmans: "Met een gemiddelde van 1 tot 2 betalende reizigers per dag en een jaarlijkse kostprijs van 150 tot 200 duizend is de belbus een verkwisting zonder voorgaande. Uit kosten-baten-oogpunt kan de belbus dan ook beter meteen worden afgeschaft."

In de huidige tijden van budgettaire krapte moet De Lijn noodzakelijkerwijze de tering naar de nering zetten. Het De Lijn-aanbod werd trouwens veelal verbloemd: niet te controleren cijfers over het aantal tickets en abonnementen moesten de snel stijgende uitgaven van De Lijn verantwoorden.

Peter Reekmans: "LDD is van oordeel dat het aanbod van openbaar vervoer dient te gebeuren op basis van de reële vraag en dat ook de prijs voor bepaalde categorieën moet worden aangepast. Ook dient het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers te worden aangepast. Het gaat niet op dat een bejaarde, die op de kusttram stapt in De Panne om een koffie te nuttigen op de markt van Knokke, mag reizen op kosten van de belastingbetaler, terwijl een werkende Vlaming voor dezelfde of andere rit zijn portemonnee moet bovenhalen."

De Lijn moet tevens komaf maken met allerlei uitgaven die niets bijdragen tot de kwaliteit van het openbaar vervoer.

 "Marketingcampagnes zoals de dure televisiespots of sponsoringacties zoals het planten van bossen, allerlei symposia en publicaties, kunnen beter worden geschrapt. Het is al te gemakkelijk om met het geld van de belastingbetaler grote sier te maken en steeds weer aan te kloppen bij de Vlaamse overheid voor de zoveelste verhoging van de toelagen", besluit Peter Reekmans.