Achttien april was D-day voor onze minister van Landsverdediging Steven Vandeput. Hij werd niet afgeschoten met een schietstoel maar kreeg een zachte landing met een parachute van een bedsprei. De legertop sloot de rangen. Onze defensiekneus leefde een paar maanden in politieke blessuretijd, nadat hij onder zijn duiven geschoten was door zijn eigen legertop voor het achterhouden van een rapport over de leefbaarheid van de oude F-16's. Niets nieuws onder de zon. Telkens als het leger grote aankopen doet schiet ze zichzelf in de voet, en struikelt er een minister van Defensie over leugens en halve waarheden.