Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

De helaasheid der CD&V dingen

26/11/2009 13:47 - Opinie - Vlaams - Federaal - Politiek

"De helaasheid der CD&V dingen is voor Vlaanderen een bijzonder cynisch verhaal aan het worden, omdat deze 'Vlaamse' partij de Franstaligen blijft helpen om tijd te kopen, om hun bevoorrechte positie in het België nooit af te staan. Tjeeftsjenië is terug, of nooit weggeweest!?"

Piet Deslé in een opiniestuk op deredactie.be bij de aanstelling van Leterme II.

Er is deze dagen niet veel strategisch inzicht nodig om de Koninklijke pirouettes te duiden, waarmee de onmisbaarheid van de kersverse Europees president Van Rompuy moest worden verdoezeld.

Met alle felicitaties trouwens voor deze Vlaamse politicus die in dat ene jaar ervaring als premier een land politiek volledig lam kon leggen, die know how meteen mag exporteren naar Europa. Voor alle Eurosceptici klinkt dit als muziek in de oren.

Maar in het schamele België dat achterblijft mag zijn partijgenoot van CD&V, Yves Leterme de gifbeker tot de bodem leegdrinken. Hij zal na zijn 2 ontslagbeurten als premier een derde kans krijgen, maar van harte is het niet.

Alle Franstalige partijen zijn Leterme liever kwijt dan rijk, maar de CD&V is de sleutelpartij voor het behoud van dit land, en daarom even 'incontournable' als de PS in Wallonië.

Het is daarom vreemd dat niet de Franstaligen, maar de CD&V zelf bij de vorst heeft aangedrongen op een 'begeleider' om de nieuwe premier de weg naar de Wetstraat 16 opnieuw te wijzen. En alsof de gêne geen grenzen kent, wordt Jean-Luc Dehaene als Koninklijk Loodgieter aangesteld om een oplossing voor BHV in mekaar te knutselen.

Vreemd, of weer niet, als je de helaasheid der dingen bij de CD&V onder ogen wilt zien, misschien even tragisch, maar zeker niet zo komisch als in de film die nu volle zaken trekt.

Dehaene

Wie de carrière van Jean-Luc Dehaene kent, weet dat de Belgische eenheid niet veiliger kan zijn dan in handen van deze ex-premier met een verleden in het ACW, een stevig unitair palmares op sociale zaken, institutionele hervormingen, en een afkeer voor alle Vlaamse partijen die de eindeloze solidariteit met Franstaligen in vraag durven stellen.

Denk maar aan zijn oproep van net voor de regionale verkiezingen van dit jaar om niet voor 'een kleine partij', lees de N-VA te stemmen.

Dat deze Jean-Luc Dehaene premier Leterme nu uit de wind moet zetten, lijkt eigenlijk weer een meesterzet van CD&V, dat zich in de traditie van de oude CVP op geen enkel ogenblik zorgen maakt over gedane beloften of de welvaart van haar kiezers, maar macht als enige norm hanteert.

De CD&V weet maar al te goed dat de Franstalige partijen geen enkel vertrouwen hebben in hun nieuwe, of zeg maar hun oude premier. Net als de afgelopen 2 jaar kan de CD&V dat vertrouwen straks alleen afkopen door toe te geven op alle belangrijke dossiers.

Dat gebeurde bij de algemene en ongecontroleerde regularisatie van illegalen, om de Franstalige linkse partijen ter wille te zijn; dat gebeurde met de begroting waarin elk tekort voor Franstaligen een tweede natuur is, en een besparing een aanslag; dat gebeurde bij de uitverkoop van onze bank- en energiebedrijven die aan Frankrijk zijn gedoneerd.

Straks gebeurt dat weer over de niet-hervorming van Justitie, het absolute status-quo inzake sociale zekerheid, werkloosheid en pensioenen, en het verder belasten van de werkende Vlaming om de crisis verder te betalen.

BHV niet gesplitst

Dat wordt dus opnieuw 2 jaar immobilisme, op vlak van economie, financiën, migratie, veiligheid, welzijn en van staatshervorming, want ook daar blijven de Franstaligen aan zet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt dus niet gesplitst tegen de volgende verkiezingen.

De aandachtige luisteraar heeft al goed gehoord dat noch Martens, noch het Paleis spreken van 'de splitsing' van BHV, maar van 'een oplossing' voor de institutionele vraagstukken. Noch CD&V, noch Open VLD hebben trouwens garanties gevraagd over de splitsing. Dus niet, en het verder scenario is makkelijk te schetsen. Koninklijk opdrachthouder Dehaene houdt iedereen aan de praat tot Pasen volgend jaar.

Dan neemt België een half jaar de leiding van de Europese Unie, wat een politieke crisis psychologisch onmogelijk maakt. In het 'belang van het land' wordt BHV dus even in de koelkast gestopt tot... het voorjaar van 2011. En dan zijn die federale verkiezingen er al weer.

Dan haalt CD&V ongegeneerd de Vlaamse eisen weer boven, met een Yves Leterme die de achterkant van zijn communautaire tong nooit moeten laten zien.

"5 minuten politieke moed"

Jean-Luc Dehaene is dan verder dan ooit, en niemand herinnert zich waar die werkgroep van Wijzen in 2009 mee bezig was geweest. Om het ten top te voeren kan Leterme de regering dan best doen struikelen over... Brussel-Halle-Vilvoorde, en klaar is kees.

Op naar de Vlaamse kiezer, op naar "5 minuten politieke moed", en als het nog eens meevalt, waarom niet op naar de Vlaamse Leeuw achter de tafeldansende CD&V'ers?

De helaasheid der CD&V dingen is voor Vlaanderen een bijzonder cynisch verhaal aan het worden, omdat deze 'Vlaamse' partij de Franstaligen blijft helpen om tijd te kopen, om hun bevoorrechte positie in het België nooit af te staan. Het zijn de CVP-recepten van weleer, waardoor Vlamingen eeuwig verdoemd lijken om te dansen naar de pijpen van een harder schreeuwende minderheid. Tjeeftsjenië is terug, of nooit weggeweest!?

Piet Deslé, Directeur communicatie LDD