Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

De blijkbaar ongeneeslijke Vlaamse Regeringsziekte ‘regulitis’ duikt nu ook op in de muzieksector

26/01/2011 17:10 - Persbericht

Vlaams minister van Leefmilieu en Cultuur Joke Schauvliege heeft een voorstel over geluidsnormen klaar waarmee ze de grens voor maximale geluidsniveaus wil verlagen naar 100 decibel. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe stelt daarover deze middag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een vraag aan minister Schauvliege en is net als de sector bezorgd om het risico op gehoorschade door harde muziek, maar verklaart zich niet akkoord met de complexe en onwerkbare regelgeving van minister Schauvliege.

Ivan Sabbe Vlaams volksvertegenwoordiger: "Er is nood aan een eenduidige Europese regelgeving inzake maximale geluidsnormen, maar ondertussen kunnen we in Vlaanderen al proactief optreden door de norm van 103 decibel - vastgelegd in een charter van de Belgische muzieksector - in de regelgeving over te nemen. In de plaats wil de minister een heleboel extra strengere regels gaan opleggen en aldus heiliger zijn dan de paus."

Activiteiten worden naargelang het geluidsniveau opgedeeld in 3 categorieën: 1) maximaal geluidsniveau tot 90 decibel, 2) geluidsniveau tussen 90 en 95 decibel, en 3) maximaal geluidsniveau tot 100 decibel.

Sabbe: "Het is belangrijk een evenwicht te vinden tussen enerzijds het risico op gehoorschade en anderzijds het volume dat nodig is om te kunnen genieten van muziek. Dat evenwicht is er met het huidige voorstel voor nieuwe normen niet. Daarnaast zijn de nieuwe geluidsnormen ook niet werkbaar noch financieel haalbaar, is de opdeling in 3 categorieën met bijhorende flankerende maatregelen te complex en zorgt dat voor extra administratieve rompslomp."

In de Brusselse Ancienne Belgique werd een norm van 100 decibel in de praktijk getest. Veel bezoekers en artiesten waren ontevreden en het geluidsniveau van 100 decibel blijkt dus veel te laag om muziek ten volle te beleven.

Sabbe: "Als Vlaanderen het voorstel rond 100 decibel doordrukt, dan krijgen we een oneerlijke concurrentie tegenover de festivals in andere gewesten en in buurlanden als Frankrijk (107 decibel) en Nederland (105 decibel). De festivals hebben het nu al moeilijk. We staan momenteel aan de top van de wereld op het gebied van muziekfestivals en het zou dan ook zonde zijn mochten omwille van de nieuwe geluidsnormen festivals sneuvelen of de grens oversteken."

"Volgende week woensdag komt de muzieksector met een gemeenschappelijk standpunt. Ik hoop dat de minister rekening houdt met hun verzuchtingen, want anders doet Vlaanderen zichzelf opnieuw alle eer aan als regelneef", besluit Sabbe.

Reacties op "De blijkbaar ongeneeslijke Vlaamse Regeringsziekte ‘regulitis’ duikt nu ook op in de muzieksector"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*