Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

“De berg heeft een muis gebaard"

Vanaf 1 april 2011 wordt de activering van werkzoekenden uitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe vindt deze uitbreiding te beperkt en pleit voor een activering van alle werkzoekenden, dus ook de 55-plussers.

De Vlaamse regering bereikte deze morgen in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) een akkoord met de Vlaamse sociale partners over de uitbreiding van de systematische activeringsaanpak naar werkzoekenden ouder dan 52 jaar. In een eerste fase gaat het om alle werkzoekenden tot en met 55 jaar en pas in het najaar van 2011 wordt beslist over een eventuele uitbreiding tot de 58-jarigen.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger: "De overstap van 52 jaar naar 55 jaar is eigenlijk maar een kinderpasje, want de wettelijke pensioenleeftijd ligt in België nog steeds op 65 jaar. Ik had toch verwacht dat de systematische aanpak tenminste meteen in eerste fase zou worden uitgebreid tot en met de leeftijd van 58 jaar, want dat is de leeftijd vanaf dewelke werklozen vrijgesteld worden om zich bij de RVA als werkzoekende in te schrijven."

Eind 2010 waren er in Vlaanderen 26.602 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) ouder dan 55 jaar. Daarenboven zijn er in Vlaanderen ook om en bij de 50.000 oudere werklozen (58 jaar en ouder) en 80.000 bruggepensioneerden (ouder dan 50 jaar) die door de RVA vrijgesteld zijn van de inschrijving als werkzoekende en niet opgenomen zijn in de cijfers van de VDAB.

Sabbe: "Door de systematische begeleiding maar uit te breiden tot en met de leeftijd van 55 jaar blijft de grote groep van werkzoekenden ouder dan 55 jaar buiten schot. De 26.602 NWWZ ouder dan 55 jaar worden dus niet begeleid en komen eigenlijk bij de groep van 130.000 werkzoekenden die vrijgesteld zijn om naar werk te zoeken, terwijl onze arbeidsmarkt - zo bewijst o.a. het debat over de knelpuntberoepen - alle werkende handen kan gebruiken."

"Na een evaluatie zal dan in het najaar worden beslist over de uitbreiding van de systematische aanpak tot en met 58 jaar, maar de Vlaamse politiek kennende is het nog maar de vraag of die uitbreiding tot en met de leeftijd van 58 er überhaupt zal komen", besluit Sabbe.

Reacties op "“De berg heeft een muis gebaard""

Vernaeve Jozef
15/01/2011 09:31
Het is inderdaad de zoveelste dode muis die is gebaard . Voor mij moet men fundamenteel durven stellen dat inderdaad de leeftijd om op pensioen te gaan 65 jaar is en moet men juist alles doen om al de 50 plussers die willen werken te stimuleren om dat te willen doen.

Men moet vooral die mensen activeren/^verplichten die nog geen volle loopbaan hebben voor hun pensioen - onafhankelijk van wat hun statuut is - werkloze, brugpensioen , vervroegd pensioen, leefloner etc ...

Ook hier stelt men nog maar eens vast hoe frustrerend het is dat alles federaal wordt geblokkeerd door de franstalig NON , ook hier stelt men vast hoe CD&V en Spa hun syndicale macht uitspelen tegen de NVA. Waar blijft die Forza Flandria toch om ook hier orde op zaken te stellen

Ik ben zelf 61 en vanaf 58 op brugpensioen - doch als ik wil werken dan moet ik mij in allerlei bochten wringen en het resultaat is steeds dat ik fiscaal zo gestraft wordt dat ik nog alleen als vrijwilliger kan werken .
Wil men tenminste de 58 plussers laten werken - en er zijn er een hele hoop die gerust enkele dagen in de week willen werken, dan moet men hen toch minstens hun pensieon laten blijven verdienen + 50 % van wat ze verdienen door bij te werken.

Vandaag is de enige manier voor hen, gewoon in het zwart werken of via allerlei syndicalisten circuits via diensten - enn maaltijdcheques of via offshore constructies iets belastingsvrij te verdienen zonder de gestelde limiet te overschrijden. Deze limiet - ook daar is het "apparatchikken" systeem zeer streng of inschikkelijk naargelang wie het is .

Dat men daar eens werk van maakt - maar ja dan hebben de syndicalisten daar weer geen controle en greep op. En we blijven leven in een land van apparatchiks - want er is geen verschil tussen Poetin en onze zo solidaire politieke partijen - Het enige is dat wij hier nog niet worden fysisch uitgeschakeld, maar voor hoe lang nog ?
peggy
14/01/2011 20:35
dag ivan,
ik ben actief lid van LDD Oost Vlaanderen, en van oorsprong van de kust.
Ik heb nog niet het genoegen gehad U op een partijraad te kunnen spreken .
misschien kan U mij ergens een job bezorgen ?
ik ben 55+ en juist ontslagen, omdat mijn werkgever geen risico wil nemen qua eventueel sociaal passief?
ik heb en tijdje geleden een mail gestuurd naar Lode, maar tot nu toe zonder enige reactie.
Het is allemaal mooi om enkel de werknemers op te volgen (lees : te begeleiden) zolang de bedrijven geen "verplichtingen" hebben qua quota (lees positieve discriminatie) zal er niet veel gebeuren.
Bovendien moet er echt iets veranderen aan het arbeidsrecht (het ontslag recht) : het kan gewoon niet meer dat "oudere" werknemers "onbetaalbaar" worden bij eventueel ontslag : juist DIT verhindert de aanwervingen.... vandaar dat er mensen zijn die jarenlang in tijdelijke en/of interim contracten vastzitten.
Begrijp mij aub niet verkeerd : de schuld ligt noch bij de werkgevers noch bij de werknemers... ik ken veel mensen van 55+ die super actief zijn, nog willen bijleren enz... wat ik niet altijd ervaar bij jongereren.
De wet Claeys zou dringend moeten herzien worden want DAAR zit het probleem. U zal dit als ex bedrijfsleider van Lidl wel heel goed weten.
Zie onze website : htttp://users.telenet.be/annette-guy/amorti/claeys.htm
Ja, werkgevers houden wel van echte oldtimers zoals Mustang of Corvette, maar niet van oldtimers die bij hen zouden werken.... ondanks alle ervaring en alle meerwaarde die ze hebben.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*