Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

"De automobilist betaalt weer de rekening"

21/01/2011 14:22 - Persbericht

De Vlaamse regering heeft zich aangesloten bij Brussel en Wallonië om zowel een kilometerheffing voor vrachtwagens als een wegenvignet voor personenwagens in te voeren. Dat zou 'budgetneutraal' moeten zijn voor de burger. Maar volgens LDD is de fiscaliteit in dit land nog nooit gewijzigd om minder belastingen binnen te halen. Daarom moet de automobilist meer dan ooit op zijn hoede zijn.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "Vlaams minister Crevits (CD&V) wil de verkeersbelasting laten afhangen van de milieu-uitstoot van het voertuig. Op die manier wordt de verkeersbelasting omgezet in een milieubelasting, en is er weer ruimte voor een nieuwe belasting! Het wegenvignet voor personenwagens is de eerste stap naar een algemene kilometerheffing, die vandaag nog geen draagvlak vindt bij de bevolking. Als die toch wordt ingevoerd, is het hek van de dam. Net zoals de accijnzen en het cliquetssysteem op brandstof, zal de kilometerheffing dan stap voor stap worden opgevoerd."

Eerst wegen herstellen
LDD wijst er op dat onze wegeninfrastructuur er nu erbarmelijk bij ligt, ondanks 13 miljard euro aan autobelastingen per jaar. Waren die miljarden correct besteed, dan reden we nu over wegen van topkwaliteit. De overheid mag dus eerst haar deel van het contract nakomen voordat er extra heffingen worden doorgevoerd, vindt LDD.

Lode Vereeck: "De automobilist betaalt nu al per kilometer telkens hij brandstof tankt. Als de kilometerheffing tot doel heeft om niet het bezit maar wel het gebruik van een wagen te belasten, dan verwachten we van de drie gewesten dat ze BIV en verkeersbelasting afschaffen of de BTW verminderen. Maar daar horen we niets van. Met de auto rijden zal dus op termijn een luxe worden."

Transport wordt duurder
LDD wijst erop dat de transportsector de kosten van de kilometerheffing zal doorrekenen aan de verlader die het op zijn beurt doorrekent aan de burger. Tenzij de vrachtwagens de tolwegen links laten liggen en via alternatieve wegen het sluipverkeer doen toenemen. Maar ook dat heeft een kostprijs, niet alleen voor de transporteurs, maar ook voor het leefmilieu en de gewone autochauffeurs.

Reacties op ""De automobilist betaalt weer de rekening""

de coster
21/01/2011 22:01
tis altijd veu de kleine man !!
Jef Keymeulen
21/01/2011 14:57
Wegen herstellen is één, de files oplossen is twéé !
Het wegverkeer betaalt alle kosten, de gebruiker van het openbaar vervoer bijna niets (6% voor de Lijn, 30 % voor de NMBS) de rest moet bijgepast worden door de belastingsbetaler.

Het verschil tussen een werknemer in dienst en een sociaal aan de kant geplaatste is ong. 20'000 €/jaar. Als de overheid extra uitgaven overweegt moeten ze eens berekenen hoeveel werklozen er nog mogen bijkomen, hoeveel bedrijven er nog moeten sluiten.

Er is maar een oplossing : de staat vereenvoudigen zodat de belastingsdruk daalt. Zolang men dat niet heeft moeten er geen extra belastingen bij komen, de maat is vol.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*