Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Crossen niet op circuits, maar op de lange baan

06/10/2011 17:01 - Persbericht

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) reageert met ongeloof op de gisteren door de Vlaamse regering genomen 'beslissing' om bij de provincies opnieuw mogelijke locaties op te vragen voor gemotoriseerde sportterreinen. Dit gebeurde immers reeds in de vorige legislatuur, zonder dat dit concrete resultaten opleverde. Integendeel zelfs! Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. "Ik ben dan ook ten zeerste ontgoocheld dat Vlaams minister Muyters zijn verantwoordelijkheid in dit dossier niet opneemt en zich verschuilt achter de provinciebesturen. Het verleden heeft immers aangetoond dat dit geen soelaas biedt. Deze beslissing van de Vlaamse regering is een stap achteruit in plaats van vooruit", vindt Ulla Werbrouck.

Sinds 2002 zit onder meer crossminnend Vlaanderen te wachten op een definitieve beslissing over de toewijzing van permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten. Anno 2011 blijven de concrete beslissingen echter nog steeds uit. De beslissing van de Vlaamse regering gisteren komt immers neer op het aankondigen van het zoveelste onderzoeksrondje. "In maart verklaarde minister Muyters dat hij voor het zomerreces knopen zou doorhakken over de dringend te realiseren terreinen voor gemotoriseerde sporten. Wanneer ik echter de nieuwe beslissing analyseer, kan ik niet anders dan ontgoocheld besluiten dat die belofte niet werd nagekomen.", stelt Ulla Werbrouck.

De Vlaamse regering herbevestigde gisteren nog maar eens de rol van de provinciebesturen in de zoektocht naar gereglementeerde omlopen voor gemotoriseerde sporten. "Dit gebeurde echter reeds in de vorige legislatuur. Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. Hoe is het mogelijk dat minister Muyters uit de aanpak tijdens de vorige legislatuur geen lessen trekt?  Hij kan deze klus toch zelf klaren gezien hij als minister ideaal geplaatst is met zijn bevoegdheden van sport en ruimtelijke ordening?", vraagt Ulla Werbrouck zich af.

De gisteren door de Vlaamse regering genomen non-beslissing is geen stap vooruit maar achteruit, omdat het verleden heeft aangetoond dat het responsabiliseren van de provincies tot niets leidt. Deze struisvogelpolitiek van minister Muyters resulteert in een spreekwoordelijke processie van Echternach waardoor Vlaanderen de dringend noodzakelijke terreinen voor gemotoriseerde sporten dreigt te worden ontzegd. Hopelijk resulteert dit zoveelste uitstel niet in afstel!", besluit Ulla Werbrouck.