Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Burgemeester Glabbeek haalt slag thuis voor veiliger steenweg N29

02/08/2015 12:17 - Persbericht

In Glabbeek werd er begin juli een Facebookpetitie opgestart voor een veiligere steenweg N29 die maar liefst door 1089 mensen ondertekend werd en Burgemeester Peter Reekmans werkte een concreet plan uit voor een verkeersveiligere steenweg N29 doorheen de gemeente. Deze initiatieven kwamen tot stand doen recent bekend raakte dat de geplande heraanleg van de N29 door het Vlaams Gewest wegens gebrek aan budget uitgesteld werd tot ten vroegste 2020. Burgemeester Peter Reekmans maakte zijn plan over aan de bevoegde Vlaamse Mobiliteitsminister en het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Daarop volgde in juli al een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer in Leuven.

En het Agentschap Wegen en Verkeer gaf zijn akkoord over de vanuit Glabbeek voorgestelde verkeersaanpassingen in het plan dat op korte termijn zal zorgen voor een veiligere steenweg. Concreet houdt dit plan in dat op alle kruispunten tussen Bunsbeek en Glabbeek er rode paaltjes komen zodat er niet meer langs rechts kan ingehaald worden. Dit voorbijsteken langs rechts was al meermaals de oorzaak van (zware) ongelukken. Maar ook de snelheid en het inhalen (aan kruispunten) op de steenweg in de kernen van Glabbeek en Bunsbeek zal worden aangepast. Burgemeester Peter Reekmans: "Nadat ik mij eens heel boos heb gemaakt op de bevoegde Mobiliteitsminister doordat wegens besparingen het budget voor de geplande heraanleg van de steenweg tussen Glabbeek en Bunsbeek voor enkele jaren werd geschrapt maakte ik zelf een betaalbaar alternatief plan op met tussentijdse maatregelen om de verkeersveiligheid drastisch te verhogen. Dit sterk plan werd enorm positief onthaald en kreeg onmiddellijk de goedkeuring van het Vlaams Gewest. Dit maatregelenpakket zal effectief de steenweg een heel pak veiliger maken tot de heraanleg in 2020."

Peter Reekmans