Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

Budget en realisatietijd zwarte verkeerspunten verdubbeld

"De Vlaamse regering beweert dat verkeersveiligheid voor haar prioritair is. De meest dringende opdracht inzake onveiligheid wordt gevormd door de 809 bekende zwarte punten. Ze gingen tussen 2003 en 2007 weggewerkt worden. Het budget daarvoor werd geraamd op 500 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, verhoogd met 50 miljoen opstartkosten. Drie grote studiebureaus werden verenigd in een tijdelijk samenwerkingsverband, TV3V, om de zaken efficiënt en snel te laten verlopen. Tegen de tijd dat alle zwarte punten zullen weggewerkt zijn, zullen niet vijf maar wel tien à twaalf jaar verlopen zijn. En het budget zal oplopen tot het dubbele van de oorspronkelijke vooropgestelde budgetten," zegt een verbolgen volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD).

"Iedereen die met verkeer en verkeersveiligheid te maken heeft, beseft het grote belang van het wegwerken van de zwarte punten die regelmatig in het nieuws komen ingevolge ongevallen. In 2002 vatte toenmalig Vlaams minister van mobiliteit Steve Stevaert het plan om op die punten versneld weg te werken door in vijf jaar tijd 550 miljoen euro te investeren en komaf te maken met de onveilige inrichting van de punten die veelal kruispunten zijn. We zijn vandaag 8 jaar verder en van de 809 punten zijn er slechts 506 weggewerkt. Nog 303 puntjes te gaan," merkt Reekmans sarcastisch op.  

"Telkens weer worden projecten x-aantal maal aangepast en ondertussen loopt men maandenlange vertraging op en stijgt de factuur zienderogen. LDD vraagt zich af wat het nut is van het inschakelen van drie dure studiebureaus als alles zo traag verloopt en de veiligheid van weggebruikers ondertussen steeds langer op het spel staat. Het is toch merkwaardig dat de kosten voor ieder zwart punt telkens weer hoger uitvalt dan voorzien. Bovendien gaat men bij gelijkaardige zwarte punten telkens weer andere oplossingen verzinnen die dan vaak niet in de smaak vallen van de instanties die daarover advies mogen geven. Verkeersonveiligheid, dat zijn harde cijfers van doden en zwaar- of lichtgewonden. Daarvoor creëer je een wegeninfrastructuur die goed leesbaar is en zo snel mogelijk wordt aangepast want elk uitstel betekent de kans op meer ongevallen. Bovendien verlopen de werken op zich vaak weinig efficiënt: ze worden tijdelijk stilgelegd, zorgen voor onnodig lange hinder en bijhorende omleidingen en worden soms na een paar jaar opnieuw opengelegd omdat de oplossing toch niet zo ideaal is als aanvankelijk gedacht," beklemtoont Reekmans die minister Crevits in het parlement nogmaals zal bevragen over de te trage en te dure gang van zaken. 

Reacties op "Budget en realisatietijd zwarte verkeerspunten verdubbeld"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*